— Nå snytes ikke Martin for Eventyrskogen likevel, jubler Kjersti Budal. Hun er mor til Martin som BT skrev om for snart to uker siden. Martin ville gjerne begynne i annenklasse på Eventyrskogen skole, men pengemangel i Bergenhus gjorde at skolen hang i en tynn tråd.

Bystyret bestemte mandag at byrådet ikke kunne overprøve Bergenhus bydels vedtak om å starte Eventyrskogen skole fra høsten av. Bare byrådspartiene Ap, KrF og Sp stemte imot.

— Jeg takker alle som har hjulpet oss. Skolen er viktig for nærmiljøet på Munkebotn. Barn bruker jo mye av fritiden sin sammen med dem de går på skole med, sier Budal.

- Ikke penger til drift

Ifølge byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen får ikke Bergenhus hjelp av bystyret til driften av skolen.

— Bystyret har ikke vedtatt noen tilleggsbevilgninger som skal dekke merutgifter til drift av Eventyrskogen skole. Det betyr at jo flere skoler som startes opp, jo mindre penger blir det til de skolene som allerede er i Bergenhus bydel, sier byrådslederen.

Selv om fylkesmannen påla bystyret å sette av 85 millioner kroner for å dekke inn deler av fjorårets underskudd, klarte byrådspartiene sammen med SV og Venstre å hindre at det blir ytterligere kutt i bydelenes budsjetter.

Disse partiene vedtok å kutte 40 millioner kroner på byrådsavdelingene og sentrale budsjettposter. De resterende 45 millionene dekker bystyret inn ved budsjettere større avkastning fra BKK (15,5 millioner), mindre renteutgifter (10 millioner) og redusert underskudd ved Bergen Røde Kors Sykehjem (2,7 millioner).

- Bruker penger to ganger

I tillegg foreslår partiene at 17,5 millioner kroner som ble avsatt for å dekke deler av fjorårets underskudd i bydelene, brukes for å hindre ytterligere kutt.

Det siste reagerer Høyres Martin Smith-Sivertsen på.

— Disse pengene bruker man to ganger. Hvordan vil fylkesmannen stille seg til at bystyret bruker 17 millioner som allerede er brukt, spør han.

Svaret på spørsmålet har han selv.

— Mitt stalltips er at fylkesmannen godkjenner dette på grunn av belastningen for kommunen og hans embete ved å nekte igjen, sier Smith-Sivertsen.

Han er også kritisk til at byrådet ikke har foretatt reelle kutt. Han har ingen tro på at regnskapet for 2003 vil vise det samme som budsjettet, nemlig et overskudd på 85 millioner kroner.

Spår underskudd

— Det kommer til å bli et stort underskudd for 2003. Vi har ikke gjort noe med de grunnleggende problemene. Vi bruker for mange penger, sier han.

Smith-Sivertsen, som ikke tar gjenvalg til bystyret, avslutter med følgende hjertesukk:

— Stakkars dem som kommer etter oss.

Finansbyråd Trond Tystad (Ap) er forsiktig med å kommentere forslaget som hans eget parti var med på å fremme.

— Når det gjelder salderingen av dette forslaget, må vi se nærmere på det. Men bystyret har bestemt at det skal kuttes i sentraladministrasjonen og at bydelene skal skjermes, sier han.

Han ville i går kveld ikke kommentere Smith-Sivertsens kritikk av at byrådspartiene bruker 17 millioner kroner to ganger.

<b>FIKK LØNN FOR STREVET: </b>Kjersti Budal (til venstre), Elisabeth Knudsen og Finn Arne Jacobsen har alle barn som venter på å begynne på Eventyrskogen. I går kunne de juble på galleriet over bystyresalen. FOTO: TOR HØVIK