• Merkelig, mener både det norske og svenske revmatikerforbundet.

— Jättekonstigt, sier pressesekretær Kristian Ljungberg i Revmatikerförbundet i Sverige.

— Underlig, synes Svein Dåvøy, nyvalgt leder i Revmatikerforbundet i Norge.

Begge reagerer på at de medisinske vurderingene er så ulike i Norge og Sverige.

- Sverige langt fremme

— Klart man kan gjøre ulike vurderinger, men dette høres rart ut i mine ører. I Sverige bygger man på internasjonale kriterier for diagnosen Bekhterev. Vi har ingen indikasjoner på at svenske revmatologer er spesielt sjenerøse med å dele ut verken diagnoser eller TNF-hemmere, sier Ljungberg.

Han opplyser at alle svenske pasienter som bruker TNF-hemmere er med i et nasjonalt register. Dataene viser at 2/3 av pasientene har god effekt av preparatene.

— Sverige er langt fremme, når det gjelder forskning på TNF-hemmere, og kunnskapen blant svenske revmatologer er stor. Kanskje er dét dette handler om.

Ljungberg stiller spørsmål om økonomi er forklaringen på ulike medisinske vurderinger i de to nabolandene.

— I Sverige tar man ikke økonomiske hensyn, når det gjelder utskriving av TNF-hemmere, sier han.

- God samfunnsøkonomi

Dåvøy stiller det samme spørsmålet.

— Jeg har hørt at mange nordmenn som har hatt Bekhterev er blitt fratatt diagnosen. Jeg kan ikke fri meg fra å mistanken om at dette har med økonomi å gjøre. I så fall er det kynisk, sier han.

— Vi må akseptere at det kan være vanskelig å stille diagnose, men det vi ikke kan akseptere er at pasienter ikke får noen som helst hjelp i sin smerte og lidelse. De som har behov for hjelp, skal få det, slik at de kan få et godt liv og være i jobb.

Mange revmatikere har fått et nytt liv på grunn av TNF-hemmere. Selv om preparatene koster mye, sparer samfunnet store utgifter på at folk kommer seg på bena og i arbeid igjen.

— TNF-hemmere er en fantastisk medisin og samfunnsøkonomisk investering. Det er ekstremt kortsiktig tenkning, hvis sykehusene prøver å spare penger på disse medisinene, sier Dåvøy.