LARS KLUGE

Professor i journalistikk Rune Ottosen, er ikke overrasket over de høye ambisjonene blant journaliststudentene.

— Jeg er nok mer overrasket over at ikke ambisjonene er høyere på andre studier. Vi vet at vi har ambisiøse studenter. De satser på et individuelt yrke der konkurransemomentet er åpenbart. De siste årene er det blitt vanskeligere å få jobb som journalist. Det fører selvfølgelig til at man i enda større grad går og skuler på hverandre, og ønsker å være bedre enn sine medstudenter, sier Ottosen.

Prodekan på journalistutdannelsen ved Høgskolen i Oslo, Aase Hjelde, påpeker at det er hard konkurranse om å komme inn på studiet. Studentene er vant til å være best i sin klasse, og har fortsatt ambisjoner om å være det.

— For mange er det et sjokk å oppdage at de ikke er flinkest, sier Hjelde.

Store forskjeller

Norsk Gallup og Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført en stor undersøkelse av holdninger blant landets studenter. Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Bergens Tidende, Adresseavisen, Stavanger Aftenblad og Aftenposten.

Ett av spørsmålene var: «Hvilke ambisjoner har du når det gjelder dine eksamenskarakterer?»

Svaralternativene var: «Har ikke tenkt å ta eksamen», «Å bestå eksamen, men ikke mer», «Å få gode nok karakterer til å fortsette», «Å være som gjennomsnittet eller bedre» og «Å være blant de beste».

Ambisjonene variere veldig fra fag til fag. De mest ambisiøse studentene er, i tillegg til journaliststudentene, blant andre samfunnsøkonomer og siviløkonomer. Dette er også yrker som er preget av høy konkurranse.

Jusstudentene, som er beryktet for å være veldig opptatt av karakterer, kommer overraskende lenger ned på listen. Det skyldes sannsynligvis at det er førstesemesterstudenter som er med i undersøkelsen. For jusstudenter på første semester er det viktigste å få gode nok karakterer til å komme videre. Det har da også 49 prosent av dem svart. For jusstudentene er det dessuten, som for medisinerne, langt frem til avsluttende eksamen - i motsetning til for førstesemesterstudentene på det toårige journaliststudiet. Dette kan også ha betydning for hvor opptatt studentene er av karakterer.

Lavest ambisjoner finner vi blant dem som studerer fransk, kultur, sykepleie, reiseliv, pedagogikk og interkulturell forståelse. Dette er til dels fag der det fortsatt ikke er så skarp konkurranse om jobbene. Det ser også ut til å være en forskjell i ambisjoner mellom studentene på tradisjonelle jentefag i forhold til på guttefag. Dette avspeiles også i datagrunnlaget som viser at 25 prosent av guttene, men bare 17 prosent av jentene, tar mål av seg til å være best.

Uten ambisjoner

Studentene på interkulturell forståelse på Norsk Lærerakademi har lavest ambisjoner av alle. Ikke én student har ambisjoner om å være best.

— Jeg er overrasket, sier førsteamanuensis Frode Jacobsen på Lærerakademiet. Han mener de lave ambisjonene kan knyttes til store organisatoriske problemer sist høst.

— Det var første året vi var med i Samordnet opptak. Det medførte at mange av studentene først startet etter at undervisningen hadde vart i flere uker. Da er det ikke så rart at ambisjonene blir lave.

— Mange studenter følte nok at mye fløt. Men resultatene ble likevel gode. De fleste av studentene vi har nå, sikter mot undervisningsstillinger. De har ikke så høye ambisjoner som tidligere studenter vi har hatt, som har siktet mot en forskerkarriere, sier Jacobsen.

Aftenposten/Bergens Tidende