En krone for feil i brødtekst, fem kroner for feil i ingress og ti kroner for tittelfeil er bøtene journalistene i nyhetsavdelingen kan vente seg dersom de går inn på den frivillige ordningen, skriver fagbladet Journalisten.

Redaksjonssjef Kjell-Eirik Mikkelsen i BA sier at de ikke har statistikk på trykkfeil i avisen, men at det var blitt veldig mye. — Jeg kan jo sende ut lister på lister med riktig måte å stave ting på, men det hjelper lite. Etter noen dager er det glemt. Nå håper vi at dette kan hjelpe. Det er en flott måte å rette søkelyset mot et problem på, og det blir noe vi gjør hver eneste dag, sier Mikkelsen.NTB