I hallen er det blitt plass til nye modeller som blant annet framstiller Lodalsulykken i 1936, da en 70 meter høy flodbølge kom mot innbyggerne i dalen. Modellbyggeren Jøran Teig fra Hamar har også laget en modell av Skåla med Skålatårnet. Senteret har dessuten investert i en oppgradering av kinosalen og kan nå skilte med en panoramafilm om Jostedalsbreen til de besøkende.

I august vil senteret være vertskap for en europeisk kongress der rundt 400 deltakere fra over 40 land vil samles for å diskutere temaer knyttet til verdens nasjonalparker.

Jostedalsbreen Nasjonalparksenter<p/> ARKIVFOTO: HELGE SUNDE