Både gamleveien og E16 ved Songstad, mellom Romslotunnelen og Osterøybrua, ble rammet av skredet ved 20-tiden i går kveld.Mannskaper fra Statens vegvesen og Bergen kommune rykket ut for å rydde veiene. Ingen skadet — Ingen er kommet til skade, men trafikken på E16 må stanses under oppryddingen, opplyser sier vaktsjef i Bergen politidistrikt, Asbjørn Andersen.I de opptil 45 grader bratte hellin-gene ved Songstad løsnet jordmas-ser og stein i nærmere 30 meters bredde. Skredet gikk om lag 150 meter nedover, over Romsloveien, og et stykke ut på europaveien.Store trær og større stein ble revet med på ferden ned den bratte lien.Massene sperret ett kjørefelt på E16 i ti meters bredde. Trafikken ble inntil 22-tiden søndag kveld dirigert forbi i puljer.Nedbør har skylden- Romsloveien er fullstendig blokkert av raset. Våre mannskaper vil få ryddet veien i løpet av kvelden, sier vaktleder Håkon Fasting ved Vann og avsløpsseksjonen, Bergen kommune. Han regner med at store ned-børsmengder de siste dagene har utløst skredet av jord, grus og stein. Statens vegvesen opplyser at en hjullaster ble satt inn for å rydde E16. Like nedenfor europaveien ligger jernbanen, som en stund var truet av skredet. Politiet har ikke fått melding om at beboere ble inne-sperret av skredet.