BT har fått tilgang til skjelvmålinger gjort ved Geovitenskapelig institutt ved Universitetet i Bergen. De forteller hva som skjedde i de dramatiske minuttene før «Rocknes» fikk kraftig slagside, gikk rundt og resulterte i at 18 menneskeliv gikk tapt.

Gikk svært fort

Målingene som er gjort ved målestasjoner i Espegrend på Hjellestad, Ask på Askøy, Universitetet og Rundemanen, viser at det fra klokken 16.32.20 og i de neste 50 sekundene var tre kraftige grunnstøtinger og et mindre støt.

Samtidig viser loggen fra Bergen Radio at den første nødmeldingen fra «Rocknes» ble mottatt 16.34.12. Den gjentas 18 sekunder senere. 16.36 registrerer Bergen Radio at båten har gått rundt.

Altså gikk det bare tre minutt og 40 sekunder fra den første grunnstøtingen til «Rocknes» lå opp-ned i Vatlestraumen.

På Universitetet er man ikke i tvil om hva de har registrert.

— Vi kan ikke se at dette kan være noe annet enn grunnstøtinger til båten, sier professor Jens Havskov til Bergens Tidende.

- Skrapte først

Det var en kollega ved instituttet som kom på tanken i går morges.

— Hva om vi har gjort skjelvmålinger av båten da han gikk på grunn?

Fagfolkene samlet seg og gikk tilbake i loggene. De fikk raskt et bekreftende svar.

— Her ser dere det tydelig. Registreringene er forenlige med at båten har skrapt langs fjell først. Deretter har man den første, kraftige berøringen, forteller Havskov.

Han forstørrer opp målingene og viser oss hva som videre skjer. En mindre berøring blir etterfulgt av en større. Så til slutt et kraftig smell. Da går totalt 50 sekunder.

— I forhold til båtens lengde og en antatt fart på seks-syv knopp, passer 50 sekunder godt med tiden det tok fra første til siste grunnstøting, sier professoren.

I går kontaktet han politiet om de oppsiktsvekkende opplysningene. Politiet vil nå ha tilgang til Universitetets målinger.

— Vi synes dette var veldig interessant, sier Havskov.

Skiller seg ut

— Kan dere utelukke at målingene er noe annet enn grunnstøting?

— Det måtte i så fall være fire kraftige sprengninger i løpet av 50 sekunder innenfor en radius på en kilometer. Sprengninger som er langt kraftigere enn dersom eksempelvis en tomt blir sprengt ut. Jeg regner ikke det for sannsynlig, sier Havskov.

— Hadde det skjedd, ville folk i et større område lagt merke til det, legger han til.

Professoren finner frem målinger som er registrert etter vanlige sprengninger.

— Her ser dere at slike sprengninger er mindre og har en annen utforming. Dersom en båt på 27.000 tonn støter mot fjell blir det en tydeligere registrering helt fra starten, forteller Havskov.

IKKE I TVIL: - Vi kan ikke tenke oss hva annet dette kan være enn grunnstøtinger, sier professor Jens Havskov ved Geovitenskapelig institutt ved Universitetet i Bergen Det gikk bare tre minutt og 40 sekunder fra målingene ble gjort, til «Rocknes» gikk rundt.
JAN M. LILLEBØ