Det kraftige jordskjelvet i havet utenfor Fedje øker frykten for en alvorlig miljøkatastrofe.

Fedje og Bergens-området ble klokken 07.05 lørdag morgen rystet av områdets kraftigste jordskjelv på tolv år. Bare noen timer senere ble det også registrert et stort skjelv med episenter rett under Voss sentrum.

Miljøbombe

Jordskjelvet sørvest av Fedje skaper ny frykt på øyen for at kvikksølv skal lekke fra den forliste ubåten U-864. Vraket ligger på ca. 150 meters dyp, om lag to kilometer vest av Fedje i Hordaland.

Om bord er rundt 67 tonn svært miljøskadelig kvikksølv.

— Dette forsterker den angsten og uroen vi sitter med her ute på Fedje. Vi føler oss enda mer usikker på hva som faktisk kan skje i fremtiden om det skulle gå større jordskjelv, sier Lisbeth Stuberg, som leder aksjonsgruppen «Hev U-864»

Ukjent effekt

Om lørdagens jordskjelv har hatt noen virkning på ubåten, er ikke kjent.

— Vi lurer jo på hva som egentlig har skjedd der nede med vraket. For oss er kravet at det skal heves, sier hun.

Fedje-beboer Hilde Kloppen mener at konsekvensene av jordskjelv i området bør utredes, slik flere eksperter har anbefalt.

— Vi vet jo at dett er et jordskjelvområde, og vi har aldri noen garantier. Vi kan aldri føle oss sikret mot kvikksølvlekkasje før alt er fjernet. For oss forsterker dette vårt krav om heving. Tildekkingen er ikke en god løsning, ser Stuberg.

Jordskjelvsone

Jordskjelvekspert Kuvvet Atakan ved Universitetet i Bergen har tidligere opplyst til BT at ubåten ligger i en stabilt aktiv jordskjelvsone. Det tilsier at det kan komme et jordskjelv med en styrke på opp til 4,5 på Richter-skalaen, ifølge Atakan.

Skjelvet lørdag morgen hadde en styrke på 3,2.

Hva bør gjøres med ubåt-vraket? Si din mening i kommentarfeltet!

NYE RUNDER: Slik så ubåtvraket «U-864» ut da dykkere undersøkte det i 2006. ARKIVFOTO: KYSTVERKET
KYSTVERKET