Kystradioen har fått stadfesta frå folk at det rista godt i grunnen.

Instituttet ønskjer at folk som har merka skjelvet, rapporterer dette på nettsteder deres