– Skjelvet er registrert på samtlige stasjoner fra Florø til Stavanger. Senteret ligger i Bømlofjorden, og styrken er to på Richters skala. Altså et lite skjelv, sier professor Kuvvet Atakan ved institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen.

Ifølge Atakan må man nærmest sitte i ro for å merke et så svakt skjelv. Jordskjelv av denne styrken kan forekomme månedlig, og regnes som helt normalt.

– Men vi kan ikke helt utelukke at det kan dreie seg om en lokal sprengning i forbindelse med arbeid i området, sier Atakan.

Det siste store skjelvet som rammet Norge kom i august 2000 og hadde en styrke på 4,5. Sunnhordland er blant de mest jordskjelvutsatte landområdene i Norge.