-Det er alt regnet som har kome ned dei siste dagane, som har fått jordmassar til rasa ut i vegen. I løpet av dagen har det rast ut så store jordmassar at heile vegen no er stengd, seier oppvekst— og kultursjef Terje Raunsgard i Fusa kommune til bt.no.

Det er 14 gardar på den sida av Gjønavatnet, som den rasstengde vegen går. Raunsgard fortel at dei som bur langs vegen er godt røynde folk med omsyn til ras, og at dei nok veit korleis dei skal takla det.

Fusa kommune vil i første omgang sørga for at skuleungane kjem seg heim forbi rasstaden. Over helga vil dei starta arbeidet med å rydda raset og sikra rasstaden.