Helse Vest har inngått en intensjonsavtale med fire jordmødre fra Lofoten, samt en fra Tromsø og en fra Haukeland universitetssykehus for å bygge opp fødestuen.

— Fødetilbudet i Lærdal er sikret, skriver Helse Vest fornøyd i en pressemelding.

Bente Øyen Hauge, talskvinne for sykehusaksjonen i Lærdal, ser imidlertid ikke noen grunn til å applaudere. Hun peker blant annet på at Helse Vest ikke har sikret kirurgisk beredskap, slik at hastekeisersnitt kan utføres i Lærdal.

— Det er for langt til andre sykehus hvis det kreves nødkeisersnitt. Da kan det handle om minutter, understreker Øyen Hauge.

Hun viser til at da fremtredende sosialpolitikere som John Alvheim (Frp) og helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) støtet vedtaket om etablering av fødestue i Lærdal, begrunnet de det med at det skulle være beredskap for nødkeisersnitt.

— Vår målsetting er fortsatt at vi ønsker å få på plass en forsterket fødestue, men det betinger jo at det er kirurger som kan utføre nødkeisersnitt, sier informasjonsdirektør i Helse Vest, Bjørg Samdal.

— Hvis det skulle vise seg at det ikke går, er vårt syn at vi vil ha en vanlig fødestue. Så får det bli opp til Helsedepartementet og helseministeren å avgjøre om et redusert tilbud oppfyller vilkårene.

Bjørg Samdal medgir at løsningen med å fly jordmødre ned fra Lofoten vil føre til at kostnadene kan stige i forhold til dagens kostnader til fødeavdelingen.

— Men jeg har stor tro på at vi klarer å etablere en permanent bemanningsløsning, sier Samdal.

— Når helseforetaket vil bruke så mye penger på å etablere et tiltak som det er så stor motstand mot, er det et bevis på at det har gått prestisje i denne saken, mener talskvinnen for sykehusaksjonen.

For Øyen Hauge står det klart at dette ikke handler om økt kvalitet, men om økt sentralisering.

— Her er det en prosess som blir styrt med jernhånd. Dette skal tvinges gjennom, koste hva det koste vil, sier hun.