– Det har spisset seg til på Kvinneklinikken siden kuttrundene begynte i 2002. Oppgavene er blitt flere og bemanningen mindre. Jeg har mulighet til å velge og foretrekker en distriktsstilling i stedet, selv om den er liten, sier Langøy, som begynner i jobben i midten av august.

Jordmorstillingen i Fusa har stått ubesatt i tre år. Inntil nå. Langøy skal i tillegg jobbe på Voss sjukehus hver sjette helg.

Hennes tidligere kollega Gry Albriktsen vil også ut av byen. Hun begynner i halv stilling som jordmor i Os kommune 1. september. Hun forlater ikke Kvinneklinikken helt, men skal fortsatt jobbe der 20 prosent.

– Jeg velger å kombinere jobben på Storken med å være jordmor i Os. Selv om jordmødre elsker jobben sin, er det belastende å gå i kontinuerlig turnus samtidig som det nedbemannes. Samtidig synes jeg det er spennende å jobbe med svangerskapsomsorg, sier Albriktsen.

Økt søknad Seks jordmødre søkte på den halve stillingen til Albriktsen i Os, mens det i 1997 var kun én søker til det som var en 100 prosent stilling. Også Askøy kommune opplevde økning i søkermassen da de lyste ut en 50 prosent stilling i februar.

– I år var det 11 søkere til den halve jordmorstillingen, mot tre søkere til en full stilling i 2006. Mitt inntrykk er at flere jordmødre vil ut i kommunene, sier kommunejordmor i Askøy, Eli Ljosnes.

Norunn Solvang, som er leder i Den norske jordmorforening Hordaland, bekrefter dette.

– Jeg vet at det er flere som synes det er tøft å jobbe på Kvinneklinikken nå, de føler ikke at de får gjort en god nok jobb. Jeg har ikke tall, men det er flere som velger å jobbe andre steder, sier hun.

– For små stillinger Solvang sier videre at det er et problem at kommunestillingene er for små til at det går an å leve av dem, slik at mange ikke har noe reelt alternativ.

Langøy og Albriktsen tror etterspørselen etter kommunejordmødre vil øke i bergensområdet som følge av at liggetiden for barselkvinner på Kvinneklinikken er redusert til to dager.

– Omsorg etter fødsel tar tid, det er ikke alt som kan effektiviseres. Forhåpentlig blir det vanligere med hjemmebesøk av jordmor etter fødsel i årene som kommer. Jordmødre rundtom på helsestasjonene har mye kunnskap, sier Langøy.

Fra 150 til 130 jordmødre Klinikkdirektør Britt Eide har forståelse for at noen jordmødre vil ut i distriktet, men understreker at Kvinneklinikken har en stabil stab. I dag er det 130 jordmødre ved klinikken, 20 færre enn i 2006.

– Det er krevende å være jordmor med mange ubekvemme vakter, og jeg kan forstå at noen ønsker å jobbe kun på dagtid i perioder, sier Eide.

Hun sier videre at det også er blitt vanskeligere å få jobb ved klinikken.

– Noen synes kanskje det er tryggere med en jobb i kommunen. Men de fleste jordmødre får fortsatt jobb her. Vi hadde 24 søkere til ulike stillinger før i sommer. Alle fikk jobb, sier hun.

Langøy og Albriktsen gleder seg til å begynne i nye jobber.

– Vi ser frem til å ta imot gravide i Fusa og Os. Drømmen er å kunne følge kvinnene hele veien, fra svangerskap til fødsel, sier Albriktsen.

Hva synes du om saken? Si din mening!

TIL OS OG FUSA: Gry Albriktsen (49) (til venstre) og Hilde Langøy (50) blir nye kommunejordmødre i Os og Fusa. – Jeg har inntrykk av at det satses mer aktivt på jordmortjenesten i distriktet enn i Bergen, og gleder meg til nye utfordringer, sier Langøy.
Odd Mehus