I går ettermiddag var to store gravemaskiner i full gang med å plukke fra hverandre de gamle trebygningene. Mandag i forrige uke ble de første vinduene fjernet fra Jonsvollskvartalet, men først nå er rivningen startet for alvor.

Fasaden forsvinner

To av bygningene i bakgården er allerede forvandlet til plankehauger som fraktes bort i containere. Med grabben tar den ene gravemaskinen en stor jafs av det som har vært bakbygningen til Jonsvollsgaten 8.

— I morgen river vi Jonsvollsgaten 6, det huset der borte, sier en av bygningsarbeiderne og peker på en grønn bygning med fasade ut mot gaten.

På forsiden av bygget har aksjonister malt gråtende øyne på veggen. Bare skiltet står igjen fra den gangen butikken «Feminine dame & herre latex spesialist» holdt til her.

Byantikvaren på plass

Inne på rivningstomten balanserer to medarbeidere fra Byantikvaren mellom containere, plankehauger og bygningsarbeidere.

— Det er trist å se disse bygningene forsvinne, det må jeg få lov til å si, sukker spesialkonsulent Jonatan Krzywinski mens gravemaskinene durer i bakgrunnen.

Han har med seg digitalkamera og fotograferer detaljer som dukker opp etter hvert som vegger og tak forsvinner.

— Før rivningen satte i gang var vi igjennom husene for å dokumentere hvordan de så ut. Nå kan vi se nye ting, for eksempel hvor tømmerveggene har gått og hvordan de gamle dørene har sett ut, sier Krzywinski.

Kan stoppe rivingen

— Hva gjør dere dersom dere gjør spesielt interessante funn?

— Det spørs hva det er snakk om. Hvis vi finner noe uventet og spesielt interessant, kan det bli aktuelt å be om at rivningen stanses.

Men representantene fra Byantikvaren understreker at de ikke er på tomten for å protestere mot rivningen.

— Hele kvartalet er verneverdig, det har vært påpekt av alle verneinstanser. Men det betyr ikke nødvendigvis at bygningene skal vernes. Vi må forholde oss til de politiske vedtak som blir gjort, sier spesialkonsulent Marianne Knutsen.

Ferdig i juli

Eieren av Jonsvollskvartalet, Ole Jan Strønen, står på utsiden av gjerdet og følger med på rivningsarbeidene til firmaet med det talende navnet «Rivenes og sønner». Strønen er ikke videre interessert i å snakke med Bergens Tidende.

— Vi har holdt på her flere uker allerede. Alt er klarert. Dette er ikke noe å skrive om, sier han og går sin vei.

Senere på dagen sender Strønen ut en pressemelding. Her skriver han at rivningen vil være ferdig i løpet av juli måned. Tre av husene fra 1700-tallet skal stå igjen for å være en del av det nye kvartalet som skal bygges samme sted. Dette gjelder to hus ut mot Baneveien og huset med sykkelbutikken ved innkjøringen til Jonsvollsgaten.

Når rivingen er ferdig skal arealet brukes til en midlertidig parkeringsplass. Denne skal stå klar i august. På sikt er Strønens plan å bygge boliger, kontorer og butikker på området. I bebyggelsesplanen som eiendomsutvikleren har levert kommunen foreslår han å bygge et tårn med 17 etasjer og en høyde på 49 meter, til tross for at 27 meter er den maksimale høyden som er tillatt i sentrum. Planen er ikke godkjent av kommunen.

<b>PLANKER OG STEIN</b><b>:</b> To av husene som sto på baksiden av Jonsvollkvartalet er allerede forvandlet til hauger av planker og stein.
</b><b>SKAL VEKK:</b> Nesten hele Jonsvollkvartalet skal rives, og rivningen vil være ferdig i løpet av juli måned.