I går ble det siste av de store trehusene i Jonsvollkvartalet revet. Kommunen hørte ikke på velforeningens protester.

Diskuter rivingen her.

– Vi er sjokkerte. Vi trodde at den kampen som var sist, endte opp med at man i hvert fall ville bevare de tre eldste husene, sier Tormod Carlsen i Nøstet Velforening.

Velforeningene på Nøstet, Verftet og Klosteret, prøvde i hele går å få stoppet rivingen.

– Har tillatelse

Men Ole Jan Strønen, eieren av Jonsvollkvartalet AS, har rett til rive de to siste trehusene i Jonsvollkvartalet.

Tillatelsen til å rive kom allerede i 2004. 26. mars fikk de fornyet denne tillatelsen, sier byggesakssjef Petter Wiberg.

– I den rivningstillatelsen de hadde var det en betingelse om at før riving skjer, skal det utarbeides en antikvarisk rapport for byantikvarer. Den ble utarbeidet for et par år siden, og byantikvaren har meddelt på en SMS til meg at hun har godkjent det som tilfredsstillende dokumentasjon, sier Wiberg.

Okkupert

Rivingen av Jonsvollkvartalet har hele tiden blitt møtt med heftige protester fra lokale velforeninger og aktivister:

  1. juni 2005 ble et av husene i Jonsvollkvartalet okkupert av 10-15 personer fra Boligaksjonen. Fem dager senere ble de fjernet av politiet.
  2. Natten etter ble huset igjen okkupert. 22. juni hentet politiet aksjonistene for siste gang, fem av dem måtte da heises ned fra taket ved hjelp av en brannbil.
  3. Velforeningene i området har protestert kraftig mot rivingen.

  I august 2005 skrev Ole Strønen at tre av husene fra 1700-tallet skulle stå igjen for å være en del av det nye kvartalet som skal bygges samme sted.

  Dette gjelder to hus ut mot Baneveien og huset med sykkelbutikken ved innkjøringen til Jonsvollsgaten, Jonsvollsgate nr. 2. I går ble det det store huset revet, mens de to små husene mot Baneveien fortsatt står.

  — I rivingsvedtaket fra 2004 er Jonsvollsgate nr 2 nevnt, men for de to husene som står igjen er det ikke gitt rivingstillatelse. Vi vil sikre at disse ikke blir revet, sier Tormod Carlsen.

  Velforeningen tauet bort

  Velforeningene prøvde også i går ettermiddag å få stoppet rivingen. De mente tillatelsen ikke var gyldig og klaget til Fyl-kesmannen. Men etter å ha sjekket, ga politiet beskjed om at rivingen kunne fortsette.

  Et tjuetall demonstranter opp. En protesterende velforeningsmann som forsøkte å stoppe rivningen ved å holde i gravema-skinbeltet, ble fraktet bort av politiet.

  – Han vil få en bot på 4000 kroner, for ikke å ha etterkommet et pålegg gitt av politiet, sier vakthavende politijurist Hilde Welde.

  Rune Berentsen
  Rune Berentsen