Ant. stemmer 2003: 596

Oppslutning 2003: 41,2%

Representanter i kommunestyret: 11

Årets kandidater
Nr Navn Født
1 Gerd Jofrid Aud Dvergsdal 1946
2 Jan Ove Flaten 1962
3 Johannes Nedrebø 1965
4 Marit Jofrid Flatjord 1958
5 Inge Erikstad 1964
6 Mariann Drageset 1970
7 Kjellfrid Støylen 1978
8 Oddmund Klakegg 1969
9 Janne Karin Støylen 1973
10 Leon Årdal 1950
11 Inger Jorun Årseth 1974
12 Johannes Lars Fossheim 1957
13 Jan Asle Bolset 1968
14 Torbjørg Grimsbø Eskeland 1975
15 Helge Torpe 1969
16 Helene Heggheim 1989
17 Rannveig Solheimsnes 1988
18 Audun Normann Nedrebø 1947
19 Geir Dvergsdal 1973
20 Kjell Lyngstad 1971
21 Anders Eikås 1972
22 Knut Huus 1953
23 Thorkild Heieren 1958
24 Jostein Gjesdal 1955
25 Astrid Marie Verlo Sundal 1970