— Jeg tar betenkningstid. Utover det har jeg ingen kommentar, sa John Olav Nilsen til BT etter at han fikk dommen i Bergen tingrett forrige fredag.

Anker hele dommen

Nilsen og en kamerat (23) møtte tidligere denne måneden i tingretten, tiltalt for vold under særdeles skjerpende omstendigheter, tyveri og besittelse av amfetamin.

«John Olav Nilsen har besluttet å påanke Bergen tingretts dom av 13. februar d.å. Anken gjelder dommen i sin helhet», skriver forsvarer Linda Ellefsen Eide i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Det betyr at den kjente musikeren mener han er uskyldig dømt.

— Det vil ikke bli gitt ytterligere kommentarer til sakenpå nåværende tidspunkt. Det vises for øvrig til det undertegnede tidligere haruttalt om saken, heter det i pressemeldingen.

Anbefalte anke

- Bergensartist slo ned mannDet var klokken fire om morgenen,mandag 2. september 2013, at Nilsen og 23-åringen angivelig slo ned en mann på kiosken Deli de Luca på Torget i Bergen. Tre ulike overvåkingskameraer fanget opp hendelsen.

— Jeg tror han er skuffet over dommen, selv om han tar den rolig. Den er uholdbart streng, og jeg synes ikke retten tar hensyn til at han var provosert, sa Eide etter at dommen var falt.

— Jeg anbefaler at den ankes, la hun til.

«Dette gjelder en voldshandling som skjedde på en butikk/kiosk på nattestid der både de to tiltalte og fornærmede var beruset. Voldsutøvelsen må anses som alvorlig og grov og hadde et betydelig skadepotensiale. Allmennpreventive hensyn taler for en streng reaksjon på slik voldsutøvelse. Hovedregelen er at det bør reageres med ubetinget fengsel av en viss lengde», het det i dommen fra tingretten.

Retten mente det var formildende at det var en viss foranledning til voldsutøvelsen og dømte Nilsen til 60 dager fengsel, 30 dager mindre enn aktors påstand.

Se også: John Olav Nilsen snakker om voldssaken