Lokaler og lærerkrefter står klare, i formiddag ble det klart at den svenske kjeden John Bauer fikk innvilget søknaden om å starte privatskole i Bergen. Men det er ennå ikke sikkert at det blir John Bauer-skole i Bergen til høsten.

John Bauer søkte om 525 elevplasser i Bergen, men fikk innvilget 120.

— Vi er svært glade for å få godkjennelse til å starte skole i Bergen, men med så få elevplasser vil vi ha problemer med å dekke etterspørselen. Vi kommer til å klage på det innvilgete elevtallet, sier daglig leder Rune Eikeland fra John Bauer Norge.

— Lønner det seg økonomisk å starte med så få elever?

— Alt er mulig, men i forhold til skolemiljøet og våre arbeidsformer er det ikke ideelt å starte med bare 40 elever på grunnkurs, sier Eikeland.

John Bauer-skolene har fått stor oppmerksomhet, og markedsført seg med gratis pc-er og gratis studieturer for elevene. De legger opp til mye prosjektarbeid, og mindre tradisjonell undervisning.

I løpet av helgen bestemmer John Bauer seg for om det blir svensk privatskoledrift i Bergen til høsten.

Søknaden til Hagesæter videregående skole om å få etablere seg i Hordaland ble avslått.

TIL BERGEN: John Bauer får starte skole i Bergen. Bildet er fra en tilsvarende skole i Sverige.
MARITA AAREKOL