— Det er sjelden vi går til denne typen sanksjoner, sier divisjonsdirektør Erik Bolstad Pettersen i Utdanningsdirektoratet.

I går gjorde direktoratet vedtak etter tilsynene mot John Bauer-skolene i Bergen og Oslo i vår. Konklusjonen er at begge skolene har brutt privatskoleloven på flere punkter. Likevel får skolene beholde godkjenningen. Det betyr at de rundt 700 elevene i Bergen og Oslo får en skole å gå til i august.

— Den avgjørelsen er tatt ut fra hva som er riktig og hensiktsmessig etter lovverket, sier Bolstad Pettersen.

_John Bauer-skolene:

— Ingen kommentar_

Kjøpte fra seg selv

Direktoratet krever at John Bauer Bergen betaler tilbake 3,3 millioner kroner innen 1. august. Det er penger som skolen har fått utbetalt mellom juli 2005 og oktober 2007, og som er brukt på en måte som ikke er i henhold til loven. Skolen i Oslo må betale tilbake fire millioner kroner for samme forhold.

Privatskoleloven har nemlig forbud mot å ta ut profitt fra skoledriften, og sier at alle inntekter skal komme elevene til gode. Det har ikke skjedd i alle avtalene mellom skolene og morselskaper som har vært eid og drevet av gründerne bak John Bauer-gymnaset.

— Enten ligger prisene langt over markedspris, eller det er tjenester som skolen ikke har bruk for eller som man må kunne forvente at skoleledelsen selv håndterer, sier Bolstad Pettersen.

— Betyr det at dere mener John Bauer bevisst har omgått loven?

— Vi vet ikke noe om motivene bak. Men vi konstaterer at det er brukt penger som ikke kommer elevene til gode.

Månedslønn: 150.000 kr

For John Bauer Bergen sin del, dreier det seg om følgende avtaler:

  • Skolen har betalt 700.000 kroner til Skolekompaniet for personaltjenester og rådgivning.
  • Den har betalt nesten to millioner kroner til John Bauer Norge for bruk av konseptet og merkevaren.
  • Skolen leide inn daglig leder Kåre Syltebø fra Skolekompaniet, først til en pris på 150.000 kroner i måneden, siden for halve prisen. Begge deler mener direktoratet er over markedspris.Syltebø var dessuten samtidig daglig leder ved skolen i Oslo, noe som betydde at han var lite ved skolen i Bergen.

— Man kan ikke ha en daglig leder som er så lite til stede. Det har vi pålagt skolen å rette på, sier Bolstad Pettersen.

Kan bli mer straff

I tillegg til disse avtalene, stiller direktoratet spørsmålstegn ved flere andre. Det gjelder blant annet penger skolen betalte for hjelp til å finne skolelokaler, personaltjenester og etablering av pensjonsordning.

Utdanningsdirektoratet vil dessuten be fylkesmennene i Hordaland og Oslo om å utføre nye tilsyn ved skolene. Denne gang for å se på om elevenes tilbud er godt nok. John Bauer Oslo får kritikk for ikke å oppfylle elevenes rettigheter.

— Vi har fått indikasjoner på at vi må ettergå kvaliteten på skoletilbudet. Det kan være forhold som om elevene får det timetallet de har krav på, spesialundervisning og lignende, sier Bolstad Pettersen.