— Jeg har søkt jobber siden 2002. Særlig i starten var jeg aktiv, men det har ikke vært lett, sier Strømsnes.

Ingen av arbeidsgiverne han har vært i kontakt med har vært interessert i å ansatte ham. Han mener særlig alderen gjør det vanskelig for ham å finne en ny jobb.

— Jeg trives ikke i den situasjonen jeg er i. Mitt inntrykk er at de ansatte ofte blir kasteballer i omstillinger. Selv om det er færre arbeidsledige enn tidligere, er det blitt verre for eldre.

411 personer mistet jobben da Mjellem & Karlsen ble slått konkurs. De langt fleste av dem er i ny jobb eller gikk av med avtalefestet pensjon.

NHH-professor Colbjørnsen sier det er de om lag 700.000 personene i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet som eventuelt er rammet av en tøffere hverdag.

Han forsøker nå å hente inn data om disse personene.

— Det er gjort enkeltstudier som viser at 10-15 prosent av dem som mister jobben sliter med å komme inn i nytt arbeid. Grunnene kan være mange, det trenger ikke skyldes at arbeidslivet er blitt tøffere, sier Colbjørnsen.