Visst kan det være fristende å ta seg en dukkert etter å ha gått til toppen av Stoltzekleiven. Hvert år bader et stort antall svette sprekinger i Storevatnet på toppen.

Det vil vann— og avløpsetaten ha slutt på.

Nye skilt

Bading er strengt forbudt i alle vann som er knyttet til drikkevannsforsyningen i Bergen, inkludert nedbørsfeltene rundt.

Storevatnet ligger innenfor nedbørsfeltet for drikkevannsforsyningen, og blir dermed også rammet av badeforbudet.

Nå skal nye skilt settes opp for å advare folk. Denne uken og neste blir de utsatte områdene på Byfjellene tydelig merket. Senere skal også andre kilder merkes.

— En del steder er skiltet fra før, andre ikke, men skiltene begynner å bli gamle og slitte, sier Asle Aasen, fagansvarlig for vannforsyningen i Bergen kommune.

De nye skiltene viser blant annet telefonnummeret til kommunens døgnåpne vaktsentral. Hvert skilt er påført en unik kode. Dersom noen går seg bort på Byfjellene, og de finner et av skiltene, kan de ringe vaktsentralen og oppgi koden. Da vil eventuelle letemannskaper vite eksakt hvor vedkommende er.

Nei til telt og hester

Strenge regler gjelder i og rundt kildene. Det er forbudt å bade, fiske og bruke båt i vannene, og verken telting eller hesteridning er tillatt i områdene rundt.

— Selv om vi har god vannbehandling i Bergen, er det viktig at vi hindrer forurensning av vannkildene, sier Aasen.

Etaten har også satt i verk gjeting av sau på Byfjellene, for å unngå forurensning.

Mer om reglene finner du på nettsidene til Bergen kommune.

Stoler du på at drikkevannet er rent? Diskuter saken i feltet under!

Jon A. Lervik
Bergen kommune