Helt siden valgresultatene begynte å tikke inn mandag kveld har Byluftlisten jublet og blitt bejublet.

Men tidligere i dag ble det sådd tvil om valgresultatet, siden man fremdeles talte stemmer på Rådhuset.

— Det er en storlettelse at det gikk bra. Jeg hadde hele tiden troen på at det skulle gå. Detskulle ganske mye til for å jekke oss ut, sier Tvinnereim til bt.no.

- Glad det har gitt resultater

Han er fornøyd med atde siste stemmene gir god margin til Byluftlisten.

— Det er enlettelse, ikke bare for meg, men for alle som står på for Byluftlisten og allesom har lagt ned uttallige timer med arbeid for å få dette til. Jeg er glad forat det har gitt resultater, sier den nyvalgte bystyrekandidaten.

Han håper nå Byluftlisten kanbidra til å gi et nytt byråd, uten Frp.

— Vi ønsker å bidratil et mer moderat og byluftvennlig alternativ. Det er en mulighet hvis departiene (Krf og H, journ.anm.) velger å ta dette som et signal om at Bergenvil ha en grønnere retning på byen og mindre helseskadelig luft.

Kunne vippet

Opptellingen kunne ha vippet Byluftlistens toppkandidat Endre Tvinnerheim ut av bystyret igjen.

Dette dreide seg om de såkalte fremmedstemmene. Det er stemmer avgitt på valgdagen i en annen valgkrets enn der de står oppført i manntallet. I tillegg kommer stemmer som av tekniske grunner ikke er fordelt på øvrige kretser.

— Det dreier seg om cirka 4300 stemmer, bekreftet leder for valgstyret, Terje Ohnstad.

Det var mer enn nok til å flytte på minst ett mandat i bystyret. Og nærmest til å miste sitt mandat, var Byluftlisten.Men ved 19.30-tiden i kveld kom den endelige dommen — Byluftslisten er inne.