— Jeg synes det er urimelig å stille en person til ansvar for partnerens liv, sier Frode Jacobsen. Han er førsteamanuensis ved Norsk Lærerakademi (NLA) og reagerer sterkt på institusjonens behandling av jobbsøkeren.

-Et stort tap

Vedkommende ønsker ikke selv å stå frem i avisen, men har i samtale med Jacobsen gitt uttrykk for at avgjørelsen var svært overraskende.

— Norsk lærerakademi har lidd et stort tap ved å avvise denne kandidaten. Vedkommende har den rette fagbakgrunnen, og hadde de beste skussmål fra tidligere arbeidsgivere, både faglig og sosialt. I forhold til stillingen, var kandidaten midt i blinken for oss, sier Jacobsen.

Da NLA søkte en lærer på grunn av flere nyopprettete studietilbud, utpekte kandidaten seg som svært godt kvalifisert. Men det holdt ikke for NLA. Da det kom frem at ektefellen til søkeren har et ekteskap bak seg, måtte søknaden trekkes. Kandidaten har nå fått en annen jobb.

-Må følge kristne verdier

Rektor ved NLA, Njål Skrunes, viser til at skolen er bygget på et kristent verdigrunnlag.

— Disse verdiene må synliggjøres i vår praktiske virksomhet, sier han. Skrunes ønsker ikke å kommentere den spesielle saken, men uttaler seg generelt.

— Alle som skal jobbe hos oss, må underskrive og godkjenne regelverket. De omfatter også spørsmål om samliv, og er basert på en kristen etikk.

— Er det riktig at partnerens valg skal ødelegge for kandidatens jobbmuligheter?

— Et samlivsforhold berører alltid to parter. Du kan ikke skille dem fra hverandre slik, mener Skrunes.

— Jeg har forståelse for at regelverket kan oppfattes litt firkantet, men vi ønsker ikke at slike situasjoner skal være gjenstand for skjønn. Vi praktiserer likhet, og følger regelverket, sier rektoren.

Stillingen fremdeles ledig

Etter at søkeren ble vraket, mangler skolen fremdeles en lærer. Det har vist seg å være vanskelig å finne en med den rette fagbakgrunnen.

— Situasjonen er ikke ideell, og vi hadde håpet å ha lærerkollegiet på plass før høsten. Vi har måttet fylle oppgaven med andre personer, bekrefter Skrunes.

Frode Jacobsen frykter for skolens faglige kvalitet.

— Jeg opplever å stå for et fag som undervisningsmessig svekkes, fordi vi ikke får de beste folkene. Det er langt fra en god følelse. Når regelverket praktiseres slik er det både sosialt ekskluderende, og faglig dramatisk, mener Jacobsen.

Rektor Skrunes mener avgjørelsen ikke burde komme som en overraskelse.

— Regelverket ble vedtatt på begynnelsen av nittitallet, og var enstemmig. Det har vært praktisert i alle år, og jeg tror alle som har vært berørt av det er takknemlig for at det er blitt gjort på en skånsom og omsorgsfull måte, sier Skrunes.

- URIMELIG AV LÆRERAKADEMIET: - Norsk Lærerakademi sin undervisningskvalitet forringes fordi vi ikke får de beste søkerne, sier Frode Jacobsen. En jobbsøker ble avvist fordi ektefellen har et ekteskap bak seg. - Jeg synes det er urimelig å stille en person til ansvar for partnerens liv, sier Jacobsen.<br/>Foto: JAN M. LILLEBØ