— Det er blitt veldig mye dårligere det siste året. På grunn av all gravingen skyr folk unna Danmarksplass. De har lagt om kjøremønsteret, og lager kø på denne veien i stedet, sier bussjåfør Kjell Arne Tokheim.

Å være sjåfør på linje 2 har ikke vært lett de siste månedene. Rutetidene sprekker så det suser fordi bussene står fast i stillestående kø.

I kø til jobben

En undersøkelse Sentio har gjort for Bergens Tidende levner liten tvil om at byggingen av Bybanen skaper store forsinkelser.

***** 31 prosent sier de bruker lengre tid på vei til jobb eller utdanning i dag, sammenlignet med for ett år siden.

***** 42 prosent svarer at de bruker like lang tid.

  • 8 prosent bruker kortere tid, mens 19 prosent vet ikke.

— Dette er som forventet. Vi har hele tiden varslet at det vil bli en situasjon med køer, spesielt i perioden nå etter ferie, sier Rune Haugsdal, som er prosjektdirektør ved Bybanekontoret.

Totalt 599 bergensere har deltatt i undersøkelsen. Den viser også at Frp-velgere er de som oftest sier de bruker lengre tid, mens Venstre-velgere er de som opplever minst problemer.

Et slående sammentreff: Frp er partiet som er mest kritisk til Bybanen, mens Venstre er en varm tilhenger.

Helt ute av rute

Kjell Arne Tokheim har jobbet i Tide siden 1981. Han er fast fører på ruten som starter på Birkelundstoppen, går forbi Haukeland, ned Kalfaret, til Hurtigbåtkaien og tilbake.

Til vanlig skal denne runden ta vel en time, i rushtiden femten-tyve minutter ekstra. Etter at byggingen av Bybanen startet opp har bussen sprengt alle rutetider.

— Er vi riktig uheldig, får vi kø både frem og tilbake, og i stedet for to eller tre rundturer mellom klokken 14 og klokken 17.30 klarer vi bare å kjøre en eller to.

Årsaken er stillestående kø fra Kalfartoppen og forbi Haukeland.

— Rundkjøringen ved Haraldsplass sykehus har gjort alt verre. Der stopper det opp, og bilistene er for snille med å slippe inn biler fra sideveiene, mener Tokheim.

- Kjør utenfor rushtiden

Markeds- og informasjonssjef Kaare Enæs i Tide sier svarene i undersøkelsen er i tråd med deres oppfatninger, uten at de selv har statistikk på forsinkelser.

— Gravearbeidene påvirker oss i betydelig grad. Når dette kombineres med generell trafikkvekst er det klart at trafikken går senere på en del strekninger, sier han.

— Det har gått bedre enn fryktet, men når veier som Inndalsveien og Kaigaten stenges er det klart det virker inn på trafikkavviklingen.

Bybanesjef Rune Haugsdal sier problemene nå henger sammen med arbeidene som gjøres i Inndalsveien og i Ibsens gate. De er ikke ferdig før i månedsskiftet oktober-november.

Haugsdal sier de har to råd som i mellomtiden kan redusere reisetidene i Bergen:

  • ' Reis kollektivt.

***** Om du kjører privatbil, vurder om du kan reise utenfor rushtidene.

— Da vil man bedre situasjonen både for seg selv og andre, sier Haugsdal.

Hva mener du om trafikksituasjonen? Si din mening i forumet.

- RASKERE Å GÅ: Mens bussene står i kø hopper mange passasjer av, går til fots forbi køen og hopper på en buss lenger fremme. De negative tilbakemeldingene er likevel få, forteller bussjåfør Kjell Arne Tokheim. - Passasjerene har sympati for situasjonen vi er i, forteller han.
Nicolay R Nicolaysen