Mens fire arbeidere jobbet med stillaset på innsiden av gjerdet, sto nabo Atle Kårstad på utsiden og var irritert.

— Dette er Norge i et nøtteskall. Det viser bare hvordan det har blitt, at vi driter i hverandre, sier Atle Kårstad, som er nabo til Mariakirken.

En bør så langt det er mulig unngå å ha arbeid som forstyrrer søndagsfreden

Biskop Halvor Nordhaug

Han forteller at det ikke er første gang han har blitt plaget av støy fra arbeidene ved Mariakirken, som er under oppussing, midt i gudstjenestetiden.

— Jeg synes det er utrolig provoserende, sier Kårstad.

Også en annen nabo til Mariakirken kontaktet BT og var irritert på bråket fra arbeidene.

- Skal være helligdagsfred

Biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, er enig i at dette ikke burde skjedd.

— En bør så langt det er mulig unngå å ha arbeid som forstyrrer søndagsfreden, sier han.

REAGERER: Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, mener man skal holde hviledagen hellig. - Særlig mellom klokken elleve og ett bør man ha respekt for at det er gudstjenestetid, sier han. ARKIVFOTO: SCANPIX

I paragraf 3 i Lov om helligdager og helligdagsfred heter det at « På helligdag fra kl 00 til kl 24 (...) skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm. Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden varer ikke tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet»

— En glipp

— Den loven er der nettopp for å ta vare på freden, og sørge for at ikke alle dager skal være like. Særlig mellom klokken elleve og ett bør man ha respekt for at det er gudstjenestetid, sier biskopen.

Han mener Kårstads reaksjon bekrefter at det ikke er heldig å arbeide i kirketiden.

— Men jeg understreker at jeg vil betrakte dette som en glipp, og regner med at det ikke gjentar seg i fremtiden, sier han.

Arbeiderne på stedet har liten forståelse for kritikken.

— Kirken er jo stengt. Vi har fått beskjed av sjefen om at vi må gjøre dette i dag, sier Maciej Trawinski, som jobber for firmaet Ramirent.

For å unngå trafikk

Rundt klokken 12 ble hele veien forbi kirken sperret av, mens trafikken ble dirigert.

Eiendomssjef Paul Marhaug i Akasia, som er ansvarlig for oppussingen av Mariakirken, forteller at grunnen til arbeidene var at en del av stillaset måtte heises på plass.

Vi skjønte at det ville komme spørsmål

— Og i og med at vi måtte stenge veien, har vi avtalt med veimyndighetene at det skulle skje på søndag, når det ikke var så mye trafikk, sier Marhaug.

Både menigheten og kirkevergen skal ha blitt varslet.

— Vi skjønte at det ville komme spørsmål, sier han.

Sjekker saken

Avtalen var imidlertid at arbeidene ikke skulle starte før klokken 12, når gudstjenestene i Bergen var ferdige.

DIRIGERTE: Fra 12-tiden søndag ble trafikken på fylkesveg 264 ved Mariakirken dirigert manuelt.
GERHARD FLAATEN

— Hvis de har gjort støyende arbeid før den tiden vil jeg ta det opp med dem. Det skal jeg sjekke opp i, sier Marhaug.Vaktoperatør Stig Arild Øystese hos Vegtrafikksentralen bekrefter at selskapet har dispensasjon til å stenge veien for å utføre arbeider og benytte seg av manuell dirigering søndag 17. og 24. mars på fylkesveg 264 ved Mariakirken.

Operasjonsleder Morten Kronen i Hordaland politidistrikt sier de ikke har mottatt noen klager på forstyrrelse av søndagsfreden.

Er du enig med biskopen? Syng ut under!

- PROVOSERENDE: Atle Kårstad, som er nabo til Mariakirken, mener de kunne ventet med arbeidene til en annen dag.
GERHARD FLAATEN