Ti litauiske gjestearbeidere føler seg rundlurt og snytt av oppdragsgiveren deres, firmaet NorLit AS. To måneder etter at jobben i Norge var utført, har de ikke sett snurten av lønnen. Nå sliter de med å betale mat, strøm og husleie. De fleste av arbeiderne har gått arbeidsløse etter at de kom hjem.

— At det går an å opptre så hjerterått, sukker Tomas Eigelis, en av arbeiderne da Bergens Tidende møtte dem i Kaunas, Litauens nest største by.

— Jeg måtte ta opp banklån for å klare meg da jeg kom hjem, sier Jonas Judickas, en av den andre.

— Heldigvis er de fleste av oss ungkarer. Jeg tør ikke tenke på hvordan det ville ha gått hvis vi var familieforsørgere, sier Eigelis, som snakker best engelsk av dem.

Fem av litauerne kom til Bergen i slutten av september i fjor, etter å ha svart på en avisannonse. Firmaet Baltnor trengte arbeidskraft til et oppdrag i Bergen. De fem neste litauerne kom seks uker senere. Alle dro hjem rett før jul. De fem som var lengst i Norge, mener de har krav på nærmere 40.000 kroner hver fra sin norske arbeidsgiver. For de øvrige er det snakk om beløp på rundt 20.000 kroner hver. 40.000 kroner er nesten en hel årslønn for en litauisk industriarbeider.

Virket ryddig

— Alt virket veldig ryddig da vi dro til Norge. Vi fikk hver vår arbeidskontrakt, sier Tomas Eigelis.

Litauerne ble innkvartert i en leilighet på Laksevåg.

— Vi skulle arbeide 40 timer per uke, og få betalt ca. 450 norske kroner per dag. Lønn skulle vi få en gang i måneden, sier Eigelis.

Arbeidsukene ble ofte på mer enn 40 timer.

— Men det gjør ingenting. Vi kom jo for å jobbe, sier han.

Litauerne arbeidet med rehabilitering og takarbeid ved Eikelund og Vestlandet kurs- og kompetansesenter på Paradis. Noen ettermiddager og helger innredet de noen rom på Scandic-hotellet på Kokstad som ekstra-arbeid.

Fikk kontanter

Ekstra-arbeidet på Scandic-hotellet er, ifølge dem selv, det eneste de har fått lønn for.

— Vi fikk 2000 kroner hver av Øyvind Ellingsen fra NorLit for dette, men annen lønn har vi ikke fått, sier de litauiske arbeidernes talsmann.

— Da vi spurte hvor lønnen ble av, sa de at vi skulle få alt når vi kom hjem.

— Har dere vært i kontakt med NorLit etter at dere dro hjem?

— Vi har sendt flere mailer, uten å få svar. Vi sa vi ville gå til pressen hvis vi ikke fikk pengene. Da bare lo de, hevder den litauiske bygningsarbeideren.

Eigelis og kollegene hans krevde også forklaringer på lønnsuteblivelsene mens de fremdeles var i Norge.

— De sa at hovedentrepenøren, OBAS Vest, skyldte dem penger og var trege med å betale, sier Eigelis.

Nordmennene fikk lønn

Litauerne sjekket dette med sine norske kolleger som også arbeidet på Eikelund.

— De sa OBAS var en sikker betaler, og at alle de fikk sin lønn, sier Eigelis.

Det er ikke bare mangelen på lønnsutbetaling de er misfornøyd med.

— Vi var lovet 100 kroner døgnet i kostpenger. Etter noen uker fikk vi beskjed om at beløpet var kortet ned til 80 kroner døgnet, sier bygningsarbeidernes talsmann.

Litauerne sier de i tillegg var lovet å få dekket utgiftene til hjemreise.

— Da vi spurte etter disse pengene, fikk vi beskjed om å gå hjem, hevder Eigelis.

Truet med å gå til politiet

I følge litauerne truet de med å gå til politiet. Da kom reisepengene.

Hjemme i Litauen har de kontaktet både politi og fagforening for å få hjelp til å få ut det de har til gode fra NorLit.

— De sier vi må gå til det norske rettsapparatet med kravet vårt, men vi har ikke råd til advokat, sier Tomas Eigelis.

Nå har andre litauiske gjestearbeidere dratt til Norge for å arbeide for NorLit.

— Jeg frykter det samme vil skje med dem, at de ikke får lønnen de er blitt lovet, sier Tomas Eigelis.