Først etter at ekteparet tok kontakt med Arbeidstilsynet, sørget kommunen for å få på plass lovlige arbeidskontrakter. Da hadde de gått uten lønn i et halvt år.

— Det er meget spesielt at to arbeidstakere jobber i et halvt år for kommunen uten å få utbetalt lønn, sier inspektør Pål Erdal i Arbeidstilsynet på Voss.

BT møtte en av de to filippinerne fredag ettermiddag. Han kunne bekrefte at han ikke hadde fått utbetalt lønn på seks måneder. I løpet av dette halvåret måtte han og konen leve på sine egne oppsparte midler.

— Det har vært en vanskelig tid, sier han.

Ekteparet kommer fra en liten by tre timers kjøretur fra hovedstaten Manila. Der bor også deres fire barn, sammen med besteforeldrene.

— Vi har så lyst å besøke dem, men til nå har vi ikke hatt råd, sier han.

Må rydde opp

I et brev til Voss kommune konkluderer Arbeidstilsynet med at arbeidsgiveren har brutt både arbeidsmiljøloven og utlendingsloven.

«Vi mener at i denne saken har det vært et sammenbrudd gjennom flere ledd i kommunens personalforvaltning, med svært alvorlige konsekvenser for disse to arbeidstakerne», heter det i brevet.

De to filippinerne er begge utdannede sykepleiere. Etter å ha henvendt seg på den norske ambassaden i Manila, fikk de arbeids— og oppholdstillatelse i ett år som spesialister i helsefag. Forutsetningen fra UDI var at de jobbet i full stilling med full lønn.Men da ekteparet kom fra Filippinene til Voss i fjor sommer, ble virkeligheten en helt annen. Kommunen mente de to hadde for dårlige norskkunnskaper til å klare sine arbeidsoppgaver.

— De to jobbet i flere måneder uten arbeidsavtale. Kommunen har beskrevet det som opplæringsvakter, sier Erdal.

Ekteparet begynte på et intensivt språkkurs, samtidig som de tok «opplæringsvakter» på Voss sjukehjem og Vetleflaten omsorgssenter.

I løpet av opplæringsperioden fikk de i tillegg tilbud om til sammen elleve ordinære vakter med betaling, fordi sykehjemmene hadde behov for arbeidskraft.

Også avtalene som regulerer disse sporadiske vaktene inneholder mangler. Antall feil og mangler i arbeidsavtalene er så mange at Arbeidstilsynet ikke finner det hensiktsmessig å liste opp alle i brevet. Voss kommune har nå fått beskjed om å rydde opp kontraktene til samtlige arbeidstakere i helse- og omsorgssektoren.

Dette arbeidet er imidlertid så omfattende at kommunen har bedt om å få fristen utsatt til 1. september.

Legger seg flat

Ekteparet tok kontakt med Arbeidstilsynet 20. april i år. Først da begynte kommunen å rydde opp.

— Hovedarbeidsavtalen kom på plass først da vi kom med vedtak til Voss kommune om pålegg, sier Erdal ved Arbeidstilsynet.

Fungerende rådmann i Voss kommune, Torhild Frøydis Eid, ønsker ikke å uttale seg om saken. Hun henviser til en pressemelding der kommunen legger seg flat.

«Voss kommune beklager det som har skjedd, og har etterbetalt lønn for timene de har vært til stede i avdelingene. De arbeider nå i 100 prosent stilling i kommunen», heter det i pressemeldingen. Kommunen skriver at den ulovlige praksisen ikke ble oppdaget grunnet svikt i kommunikasjon og intern rapportering.

De to filippinerne jobber nå på hvert sitt sykehjem på Voss. De har aldri funnet ut hvor mye penger Voss kommune faktisk skyldte dem. Derfor kan de ikke bekrefte at de virkelig har fått all lønnen etterbetalt.

— Det har ikke vært lett. Men vi liker oss her i Norge og vil bli, selv om vi savner barna våre veldig, sier ektemannen.