Etter det BT erfarer, er det ett av funnene i granskningsrapporten som PricewaterhouseCoopers (PwC) har utarbeidet på oppdrag av havnestyret og byrådet i Bergen.

I dag blir de tillitsvalgte og ansatte informert om innholdet i rapporten. Senere vil havnestyret trolig holde pressekonferanse, opplyser ordfører Gunnar Bakke, som er leder for havnestyret. Han ønsket ikke å si noe om innholdet i rapporten i går.

— De ansatte skal først informeres, før vi sier noe som helst, sa Bakke via en medarbeider i går.

Rapporten presenteres på en pressekonferanse klokken 14.30 i dag. Vi følger pressekonferansen.

**Les også:

Tause styremedlemmer**

Styre og sjef får kritikk

Granskningen ble satt i gang etter at flere ansatte varslet om kritikkverdige forhold. BT er kjent med at granskerne bekrefter de fleste forholdene som det er varslet om.

Kritikken rammer både havnedirektør Gunvald Isaksen, flere ansatte og det sittende havnestyret, med ordfører Gunnar Bakke i spissen:

  • Overtidsbruk uten kontroll og i strid med arbeidsmiljøloven.
  • Ansettelser er gjort uten at stillingen er utlyst eller intervjuer gjennomført.
  • Dårlig økonomistyring og manglende rapportering.

I tillegg skal rapporten være kritisk til at Havnevesenet har inngått flere avtaler med IT-selskapet Seamless uten å ha utlyst anbud, slik BT skrev om 17. januar. Den kritiserer også havnesjefens informasjon til styret i forbindelse med utbyggingen av Dokken Vest, en utbygging til 100 millioner kroner.

Granskerne mener det har vært en ukultur i organisasjonen. Men også styret får kritikk av PwC for å ha hatt liten oversikt og gjort lite for å ordne opp i forholdene.

18 timers arbeidsdag

Totalt skal de 42 ansatte i Bergen og Omegn Havnevesen (BOH) ha fått utbetalt over 10.000 overtidstimer i 2007. Ett eksempel er en havnearbeider som fikk godkjent 233 timer på én måned. I tillegg til normal arbeidstid, betyr det i så fall at arbeideren hadde arbeidsdager på 18 timer på hverdagene – eller 12 timer hver eneste dag i måneden.

En havnearbeider skal ha fått utbetalt over 400.000 kroner i overtidslønn i 2007. Flere reagerte på utbetalingene, men havnedirektør Gunvald Isaksen skal personlig ha grepet inn og godkjent overtiden.

I arbeidsmiljøloven heter det at det maksimalt skal arbeides 200 timer overtid i løpet av ett år. Man kan søke dispensasjon for ytterligere 200 timer.

Uansett har ansatte i Havnevesenet jobbet langt mer enn det. En ansatt fikk i 2007 godkjent 930 timer.

Mye av overtiden er knyttet til Server-forliset, men langt fra alt. PwCs konklusjon er derfor at Havnevesenet i en rekke tilfeller har brutt arbeidsmiljøloven. Enkelte ansatte kan ha brukt dette til egen vinning, mener granskerne.

Ansatt uten utlysning

Rutiner ved ansettelser er et annet punkt der havnedirektøren og styret får kritikk i rapporten. Ni ansettelser årene 2007–2008 skal ha vært gjort uten at stillingene var utlyst eksternt. Fem var heller ikke utlyst internt i organisasjonen.

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstakerne har rett til å bli informert om ledige stillinger, og Bergen kommunes reglement sier at stillinger vanligvis skal utlyses eksternt og alltid internt.

Havnedirektør Gunvald Isaksen ønsket ikke å si noe om konklusjonene i rapporten i går. Han sa at han ikke hadde lest den.

— Dette er havnestyrets rapport. Jeg ønsker ikke å kommentere noe i forbindelse med den, sier Isaksen.

17. januar sa han følgende til BT:

— Jeg er usikker på hvorfor de holder på å granske dette. Havnestyret har hele tiden fått den informasjonen de trengte.

Om overtidsbruken sa Isaksen:

— Det ble en del overtid i forbindelse med Server-forliset og Cutty Sark, det er ikke til å legge skjul på. Dette var jo ekstraordinære hendelser.

FÅR KRITIKK: Havnedirektør Gunvald Isaksen og Styreleder Gunnar Bakke