Til sammen ble de tre dømt for å ha svindlet til seg i overkant av 180.000 kroner. Pengene har de fått utbetalt som syke— og rehabiliteringspenger mens de jobbet. Et tips til trygdemyndighetene for fire år siden førte til at saken ble etterforsket.

I følge dommen avtalte Nyland maskin as i Nordfjord med én av de domfelte at han kunne jobbe mens han fikk sykepenger. Betalingen skulle han få utbetalt etter at han var friskmeldt.

– Det kan være medvirkning til trygdebedrageri, og vi vurderer å gi foretaksstraff i form av bøtelegging, sier politiadvokat Terje Gjertsen i Sogn og Fjordane politidistrikt.

– Vi vil bestemme oss i løpet av noen uker, sier Gjertsen.

Synlig skade

Daglig leder i Nyland maskin AS, Oddvar Nyland, var vitne i straffesakene.

Han sa i retten at han ikke kjente til at en av de tre var sykmeldte, til tross for at han hadde en svært synlig skade.

Nyland vil ikke kommentere overfor Bergens Tidende om han kjente til at de tre var sykmeldte.

– Det er nytt for meg at de er dømt. Jeg ønsker ikke å kommentere dette før jeg har sett dommene, sier Nyland.

Han har heller ingen kommentar til at påtalemyndigheten vurderer å bøtelegge firmaet.

– Det er også nytt for meg, sier Nyland.

Fikk gjødsel som lønn

Retten la vekt på selvmotsigelser i forklaringene til de domfelte.

Blant annet hadde en av de tre ført opp at han jobbet 24,5 timer i løpet av ett døgn.

Den samme mannen hevdet også at han bare hadde vært med på jobber, uten selv å kjøre eller arbeide. Retten trodde ikke på denne forklaringen, fordi personen som skulle ha kjørt bilen til disse jobbene kun var 16 år på de aktuelle tidspunktene.

En av de andre tiltalte jobbet også for et annet firma hvor Nyland er daglig leder. Her fikk han i tillegg til kontanter utbetalt deler av lønnen i naturalia som gjødsel.

Dommen mot en av de tre er allerede rettskraftig. Per Kjetil Stautland, som har vært forsvarer for alle tre, kan ikke si om de to andre dommene vil bli anket.

– To av de har erkjent at de jobbet mens de mottok stønad, mens en har erkjent at han har jobbet, men ikke mottatt lønn, sier Stautland.

Han understreker at de tre ble tiltalt og dømt for å svindlet til seg vesentlig mindre summer enn det de først ble anmeldt for.

- Straffet hardt

– Det var mistanke om svindel av 700.000 kroner på en av disse arbeidstakerne, og det ble slått stort opp i avisene. Han ble dømt for 45.000 kroner, sier Stautland.

Han mener også at de er blitt straffet hardt.

– Når du er 100 prosent sykmeldt, kan du ikke jobbe en time uten at det gjør at vilkårene for sykepenger ikke er oppfylt. Men da er ikke det straffbare forholdet den ene timen du har jobbet, men alt du har mottatt i sykepenger, sier Stautland.

To av de tiltalte ble dømt til 45 dagers fengselsstraff. Straffen ble gjort betinget på begge, på grunn av den lange saksbehandlingstiden. Tredjemann ble dømt til 30 timers samfunnsstraff. Både politiet og trygdeetaten blir kritisert av retten for svært lang saksbehandlingstid.

– Det har med ressurssituasjonen vår å gjøre. Denne saken har også vært komplisert, fordi vi har måttet dokumentere at de tre faktisk har jobbet og fått lønn, sier Gjertsen.

I tillegg må de betale tilbake til sammen 181.663 kroner som de urettmessig har fått utbetalt i perioden 2002-2004.