Vi spør om byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, KrF, ser det på samme måte: — Leser du uttalelsen fra Terje Ohnstad i BT i går som at dere kan fortsette arbeidet med «strakstiltakene» på Torget?

— Ja da, vi jobber videre med full fres, også med reguleringsplanen for Torget, Vågen, Bryggen og kaiene, og håper å få den til politisk behandling i Bystyret før ferien. Det siste møtet er lagt til 19. juni. Om vi klarer å få alt ferdig i tide vet jeg ikke helt ennå, men vi skynder oss. Det er veldig spennende planer og løsninger for området, og jeg håper vi får gehør, sier Lisbeth Iversen.

Reagerer

I dag har Kristian Helland, gruppeleder i KrF et innlegg på debattsiden om bystyrebehandlingen mandag. Han reagerer på mye av det som skjedde der.

— Det sørgelige var at vedtaket var så uklart at ingen riktig visste hvordan de nå skulle forholde seg. Jeg kan derfor godt forstå at Terje Ohnstad fikk det travelt med å rydde opp og avklare. Det vi så i bystyret var rein og skjær politikk. Det var tydelig at flertallet var fornærmet for at de ikke var tatt med på råd tidligere i prosessen, men byrådet informerte både Liv Røssland og Terje Ohnstad noen timer før bystyremøtet. Dessverre satt de stille under debatten. De kunne avklart allerede der, så hadde vi sluppet dette rotet, sier Helland.

En hånd på rattet

— Grunnen kan være at de på forhånd hadde forpliktet seg til å kjøre et felles løp mot byrådet. Jeg oppfatter saken slik at opposisjonen ønsker å ha en hånd på rattet i Torgsaken, sier Kristian Helland.

— Mener du at opposisjonen vil ha en del av æren for at det nå omsider kan bli en løsning på Torget.

— Det vil jeg ikke si noe om, men mange kan nok lett tolke bystyrevedtaket slik.