En leser knipset dette bildet av stillasarbeidere i Komediebakken 9 i ettermiddag etter at han selv reagerte på arbeidet.

– Så hasardiøst ut

– Det så ganske hasardiøst ut, arbeideren gikk ytterst på stillaset uten sikring og støttet seg kun med hånden, forteller leseren.

Bildet viser en stillasarbeider som jobber øverst og ytterst på det ti etasjers høye stillaset, uten å være festet med noen form for sikring. Fra der mannen jobber med å sette opp et stillaset er det minst 20 meter ned til bakken.

Daglig leder i firmaet som jobber med å sette opp stillaset, Kenneth Storum, blir overrasket når vi forteller ham om saken.

– Dette skal ikke skje. Sikkerhet er noe vi er veldig strenge på, så dette er veldig dumt, sier han til bt.no.

Fikk refs

Han forteller at stillasarbeidere kun er pliktig til å være festet med sele når de jobber på utsiden av stillas. Etter å ha undersøkt saken forteller han at arbeideren på bilde hadde på seg sele, men at denne ikke var festet.

– Her skulle han hatt selen festet, så dette har han fått streng påpekning på, sier Storum.

RISIKABELT: Her ser du hvordan stillasarbeideren jobbet uten sikring, ti etasjer over bakken.
Leserbilde
SVIMLENDE: Og her ser du hvor høyt det faktisk er ned. (FOTO: LESERBILDE)