KRISTIN JANSEN

— Vi diskuterer saken i anonymisert form og prøver å finne frem til de beste tiltakene. Dersom gruppen går inn for å anmelde forholdene, kobles politiet på i det videre arbeidet, forteller Reidun Dybsland ved Barnevernsvakten.

I Fyllingsdalen har teamet diskutert 30 saker siden oppstarten i 2002. Syv av disse handlet om fysisk vold. Resten var mistanke om incest og andre seksuelle overgrep. Åtte saker er så langt anmeldt til politiet.

— Sakene som er behandlet i dette teamet gir oss et bedre arbeidsgrunnlag enn andre saker. Den videre etterforskningen går lettere og barnet er ivaretatt på en skikkelig måte, sier stasjonssjef Tone Midttun ved Fyllingsdalen politistasjon.

Foruten barnevernet og barnevernsvakten består teamet av representanter fra Ungdomsbasen i Fyllingsdalen og Barne -og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Betanien. I tillegg til å diskutere saker har de også et ansvar for å informere lærere, barnehagepersonell og andre som jobber med barn om hvordan de skal håndtere en mistanke om et overgrep.

— Mange synes det er svært vanskelig å vite hva de skal gjøre dersom de oppdager noe som kan tyde på fysisk eller seksuell mishandling. Konsekvensene for barnet og familien blir enormt store dersom man går videre med saken. Derfor er det viktig at vi når ut med informasjon og gjør terskelen lav for å ta kontakt, sier Reidun Dybsland.

Kommunaldirektør for helse og omsorg, Finn Strand, har bestemt at tilsvarende team skal opprettes i alle bydeler i Bergen.

— Når flere aktører jobber sammen letter det behandlingen av sakene. Vi ønsker å overføre de gode erfaringene fra Laksevåg og Fyllingsdalen til andre barnevernskontor, sier han.

— Mange har ikke vært flinke nok til å melde fra om fysiske overgrep mot barn. Det sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Mandag fortalte politioverbetjent Carl Petter Leganger i Bergen at han svært sjelden opplever at barnevernet tar kontakt med for å anmelde voldssaker mot barn. Statsråden har fulgt med i oppslagene, og tok selv kontakt med Bergens Tidende for å kommentere saken.

— Dette er noe jeg har vært bekymret for lenge. Dessverre finnes det en del barn som ikke er blitt sett av hjelpeapparatet på en god nok måte. Det ønsker vi å ta tak i, sier Dåvøy.

Hun oppfordrer barnevernsarbeidere til å være mindre redde for å gå til politiet dersom de har mistanke om at barn blir utsatt for vold.

— Det er bedre å melde fra en gang for mye enn en gang for lite. Ingen bør vente til de er helt sikre på hva som har skjedd. I de fleste tilfeller er det nødvendig å gå til politiet dersom man har en mistanke, sier Laila Dåvøy.

Hun er svært opptatt av å heve kompetansen blant dem som er i kontakt med barn og unge.

— Jeg snakker om konferanser, nasjonal kunnskapsformidling, kurs og utvikling av veiledningsmateriell. Både skole, helsetjeneste og barnevern trenger mer kunnskap om fysiske overgrep, sier Dåvøy.