— Vi ligger veldig dårlig an.

Politiinspektør Gunnar Fløystad i Hordaland politidistrikt prøver ikke en gang å bortforklare.

Cirka 3850 anmeldte straffesaker har ligget over tre måneder uten å bli avgjort, noen av dem over ett år. Det er det høyeste tallet siden 2003.

Konsekvensen er at haugevis av ofre for kriminalitet ikke vet hva som skjer med sakene deres. Ble innbruddstyven tatt og får sin straff? Slipper han unna, mannen jeg anmeldte for vold på byen?

De mistenkte lovbryterne vet på sin side ikke om saken mot dem blir henlagt, om de får bot eller må møte i retten.

Propp i system

  • Både for ofre og mistenkte kan det være en belastning at politiet bruker lang tid på sakene deres. En del saker er blitt over ett år gamle. Og jo eldre en sak blir, desto dårligere blir bevisene, sier Fløystad.

Han er sjef for de over 40 politijuristene i politidistriktet. I snitt har hver jurist nærmere 100 gamle, ikke-avgjorte saker som må følges opp.

  • Vi hadde over 20 prosent økning i antall anmeldelser i fjor, og det har vært travelt også i år. Det har ført til stor økning i gamle saker som ligger ubehandlet. Det er ikke jurister nok til å ta unna saksmengden, sier Fløystad.

Gigantbunken med dårlig samvittighet inneholder alle typer lovbrudd: Vold, overgrep, mistenkelige dødsfall, tyverier, innbrudd og narkotika. For å nevne noe.

De gamle sakene ligger som en propp i systemet og får betydning for politiets daglige arbeid, poengterer Fløystad.

  • Vi må nedprioritere og unnlate å etterforske mindre alvorlige saker. Samtidig må vi være nøye med hvilke saker vi selv velger å gå løs på. Vi har rett og slett ikke kapasitet til å følge opp, sier påtalelederen.

Satt ned spesialgruppe

Nå er det satt inn ekstraordinære tiltak.

Fra midten av september har tre politiadvokater jobbet fulltid med å hente frem de gamle straffesakene - og få avgjort så mange som mulig av dem. Med seg på laget har de tre politiadvokatene også en pensjonert etterforsker.

  • Han brukes hvis det er behov for nye avhør eller flere undersøkelser rundt en sak, sier Fløystad.

Heldigvis for spesialgruppen starter den langt fra på bar bakke. Ifølge Fløystad har nemlig de fleste sakene en antatt kjent gjerningsmann.

  • I de aller fleste sakene har det også vært en form for etterforskning, og mange saker skal være ferdig etterforsket. Så vi har stor tro på at dette tiltaket skal bedre situasjonen vesentlig.

Riksadvokaten bekymret

Hordalandspolitiet er ikke det eneste som sliter med at gamle saker hoper seg opp: Det samme har skjedd i hele Politi-Norge fire år på rad.

I fjor fastslo Riksadvokaten at utviklingen er «bekymringsfull».

  • Vi får stadig flere tunge, alvorlige saker, som grove narkotikaforbrytelser, menneskehandel og mobil vinningskriminalitet. Når det skjer uten at bemanningen øker, blir flere saker liggende ubehandlet, sier Fløystad.

Riksadvokaten på sin side påpeker at hurtig reaksjon på kriminelle handlinger virker preventivt. - Og det styrker tilliten til rettssystemet, skrev landets øverste påtalemyndighet i et rundskriv i vår.

Hva er ditt inntrykk av politiet når du anmelder en sak? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.