• Vi erkjenner at vi ikke har vært gode nok, men vi jobber hardt og målbevisst for å bli bedre.

Det sier daglig leder Jan Tennfjord i Norgestaxi.

— Mange tiltak er allerede gjennomført, og nå venter vi på 100 nye drosjeløyver som skal bidra til å øke kapasiteten vesentlig. Vi har også tett dialog og kvartalsvise møter med Haukeland sykehus for å drøfte situasjonen og hvilke tiltak som kan iverksettes.

I dag har taxiselskapet omkring 170 drosjer.

Ventetid og feilbestillinger

— Hva er det folk klager mest på?

— I de fleste tilfellene går det på for lang ventetid, i noen tilfeller også på feilregistrering ved bestillinger.

Tennfjord understreker at til sammen utfører Norgestaxi omkring 175.000 pasientkjøringer i året.

— Det er altså et svært omfattende arbeid vi utfører, sier han, men det unnskylder ikke at feil blir gjort.

Han sier at kontrakten om pasientkjøring er svært viktig for Norgestaxi, og håper at den blir fornyet.

Del av helsetilbudet

— Pasientkjøringen er en del av helsetilbudet, og det er ingen grunn til legge skjul på at vi må skjerpe oss her, sier leder for kjørekontoret på Haukeland, Anne Gro Fiveland.

Hun sier at det akkurat nå er igangsatt en brukerundersøkelse som skal kartlegge forholdene i detalj.

— Når det ikke er gjort før, er det fordi vi har prioritert å få i gang praktiske tiltak. For selv om vi ikke har full oversikt, ser vi jo at tilbudet er for dårlig, og at altfor mange har grunn til å klage, sier hun.