— I denne saken er det viktige prinsipper, i tillegg til den følelsesmessige siden. Det er lov å bli harm på norske myndigheter når vi ser hva familien gjennomgår, sier Knut Mannsåker.

Han mener Jennifers sak er fyldig dokumentert, og mener det må være mulig å oppnå oppholdstillatelse for henne og familien i Norge.

Han jobber etter prinsippet «no cure, no pay», det vil si at han ikke vil kreve betaling for arbeidet uten at saken blir vunnet. I så tilfelle er det motparten som skal faktureres.

Mannsåker meldte seg etter å ha lest om Jennifer i aviser, og sett på tv. Tidligere har også advokat Geir Kjell Andersland engasjert seg i saken.