Hun var sykemeldt tre måneder i sitt første svangerskap. — Denne gang tror jeg at jeg kunne stått i jobb helt til siste dag før fødselen, hvis det hadde vært mulig. Gravide er jo nødt å gå ut i permisjon tre uker før termin, sier hun.

– Sparer millionbeløp i sykepenger

To ferske undersøkelser, fra NAV Arbeidslivssentre i Hordaland og i Troms, dokumenterer at god tilrettelegging sparer sykemeldinger. Arbeidslivsenteret i Troms fulgte 32 gravide med Hålogaland sykehus som arbeidsplass, gjennom tilretteleggingsprosjekter i 2005 og i 2006. I gjennomsnitt ble sykefraværet hos gravide redusert med elleve uker. Besparelsen ble 3,3 millioner kroner.

Arbeidslivssenteret i Hordaland fulgte 50 kvinner med helsearbeidsplasser på Haukeland sykehus og Bergen kommune i 2006. Gjennomsnittlig gevinst ble fem uker. Innspart sum kan beregnes til 2,3 millioner kroner.

– Jordmor var avgjørende

Vesle Amanda på ni måneder kravler nysgjerrig rundt på gulvet hjemme hos familien Kloster i Salhus i Bergen. Dytter litt på en gjennomsiktig ball med bevegelige forundringssaker inni. Inntil hun med et krevende lite grynt strekker seg etter mamma. Snart ligger hun ved mors bryst og dier med dype tilfredse åndedrag.

Sykepleier Olfrid Amanda Kloster var en av deltakerne i Arbeidslivssenteret i Hordalands studie, da hun i fjor var gravid med Amanda. Mor kom sent inn i prosjektet, og var allerede 50 prosent sykemeldt. Hadde hun vært med fra start, tror hun at hun kunne greid seg helt uten sykemelding.

– Sjefen min var positiv både under første og andre svangerskap. Men vi manglet begge kunnskap om hvordan vi kunne tilrettelegge. Det å få en jordmor med på møter på arbeidsplassen var avgjørende for at jeg kunne stå i jobb helt frem til permisjonen nå.

Effekt i mange typer jobber

– Jordmor pekte på enkle ting som for eksempel at jeg kunne bli mindre trett i ryggen ved å bruke to forskjellige par sko, ett par før og ett par etter lunsj. Jeg fikk avlastningspute på stolen, og jordmor anbefalte også ti minutters hvilestunder med bena høyt.

I tillegg fikk Olfrid lettere arbeidssoppgaver, endrete vakter, og god bemanning på sine vakter.

Jordmor og rådgiver ved Arbeidslivssenteret i Hordaland, Ragnhild Fosse, mener virkningen av tiltak kan være stor i arbeidslivet generelt:

– Ofte er det enkle ting som skal til. I butikk, for eksempel, kan en stol og sette seg på, samt en avløser som gjør at den gravide kan få flere pauser, ha stor betydning, sier hun.

Får ikke hjelp mot ryggplager

Kloster opplevde også at jordmor hjalp henne å unngå dårlig samvittighet.

– Vi får jo hele tiden høre fra fastlegen og andre at «når du er gravid, da er du ikke syk». Men plutselig greier du ikke å gjøre jobben som før. Hva er du da? Vi trenger noen som kan si at vi må senke tempoet. Særlig førstegangsgravide, som kan tro at de må fungere og prestere som før, fordi de er jo ikke syke, sier Olfrid.

Selv når gravide har plager med rygg, ledd og bekken, opplever mange gravide at fastlegen sier «dette må du leve med», fastslår jordmor Fosse.

– Kvinner får muskel- og skjelettplager, og gravide er mer utsatt. Hvorfor skulle de ikke sendes til kiropraktor eller fysioterapeut selv om de er gravide? Med behandling holder de lenger i jobb, og blir raskere bra etter fødselen.

Odd Mehus