«Dagsverket» er et jobbtilbud for rusavhengige i Bergen, organisert av kommunens Senter for arbeidslivsforberedelse (ALF).

Siden 2004 har arbeiderne kunnet møte opp om morgenen, få et oppdrag og få pengene i hånden når dagen er omme. Timelønnen er 50 kroner.

Skatt, feriepenger, arbeidsavgift? Slikt har man sett helt bort fra.

Lønnen har heller ikke medført avkorting i andre typer stønader.

— Ikke akkurat lovstridig, men det har vært en fleksibel håndheving av regelverket, sier Liv Hasås, daglig leder i ALF.

Frykter nedleggelse

Men dette må det nå bli slutt på, krever Nav:

— Ordningen bryter fundamentalt med vårt økonomireglement, sier Harald Simonsen, seniorrådgiver i Nav Hordaland.

— Fra 2004 til 2007 var Dagsverket definert som et prosjekt, og vi hadde tillatelse fra det daværende Arbeidsdirektoratet til å betale ut lønnen som en skattefri individstønad. Nå har vi ingen hjemmel for å gjøre dette lenger, sier han.

Men det er nettopp det ubyråkratiske og papirløse med ordningen som gjør at den virker, ifølge de som jobber daglig med Dagsverket. Blir det for mye bryderi, vil de rusavhengige slutte å komme.

— Suksessen har ligget i at man møter opp og får betalt der og da. Uten en voldsom byråkratisk mølle, sier Harald Rongved, nestleder i ALF.

— Skal de behandles som vanlige arbeidstakere, faller jo litt av hensikten bort. Da blir Dagsverket noe helt annet. I ytterste konsekvens blir det nedlagt.

Bønn til departementet

Og det ønsker verken brukerne, kommunen eller Nav.

— Det er for galt at individene skal tilpasses regelverket og ikke omvendt, synes Christine B. Meyer, byråd for helse og omsorg.

- Men det kommer vel ikke som en overraskelse at lønnsutbetalingene strider mot vanlige regler?

  • Vi har i lengre tid prøvd å finne en løsning sammen med Nav, men vi har ikke greid å møtes på midten.

Meyer har nå bedt Arbeids- og inkluderingsdepartementet om hjelp.

— Min innstilling er at tiltaket må fortsette. Vi kommer til å be om et møte med departementet umiddelbart etter sommeren, sier Meyer.

Fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet får bt.no opplyst at ingen kan kommentere saken før etter ferien.

Må trikse

Liv Hasås påpeker at flere andre byer har startet lignende tiltak etter inspirasjon fra Dagsverket. Og alle har måttet trikse en smule for å kunne utbetale lønn. Problemet er at regelverket ikke gir rom for denne typen lavterskeltilbud, sier Hasås.

— Det hadde vært svært ønskelig om departementet kunne opprette et lavterskeltilbud innenfor Nav-systemet. Nav har en svær tiltaksmeny, men dette mangler. Det er en god idé som burde vært gjennomført for lengst, mener Hasås.

- Dette eller heroinpushing

Siden starten i 2004 har nærmere 400 personer vært innom Dagsverket. Noen har jobbet jevnlig i flere år, andre bare en dag eller to. De har plass til 15 deltakere hver dag, og det kommer alltid noen.

— Det er ikke bare for pengene. For oss som sliter med rus, teller også det sosiale mye. Her treffer vi venner og vi får utrettet noe, sier Tore Berg.

Han har jobbet jevnlig for Dagsverket i litt over et år.

— Det er variert arbeid. Veldig kjekt. Vasking, bossrydding og veldig mye grøntarbeid, sier Berg.

— Jeg tror ikke folk aner hvor mye penger samfunnet sparer på grunn av Dagsverket, sier en annen arbeidskar, som ønsker å være anonym.

— Uten Dagsverket hadde jeg stått i parken og pushet heroin. Eller skaffet penger på annet illegalt vis.

- En suksess

Både brukerne, kommunen og Nav betegner Dagsverket som en suksess. Slik konkluderte også en evaluering gjort av Rokkansenteret ved UiB i 2006.

— Det er også faktisk noen som har kommet seg videre – ut i det vanlige arbeidslivet, sier Liv Hasås.

— Det blir helt meningsløst om vi skulle bli nødt til å kutte ut Dagsverket nå, mener Christine B. Meyer.

Er det riktig å la de rusavhengige få jobbe skattefritt? Si din mening!

HÅVARD PRESTEGÅRDEN