SILJE VESTVIK

For å komme seg ut i arbeidslivet er ikke like rett frem som en pensumliste. På Karrieredagen i går fikk studentene møte bedrifter, flikket på CV'en sin og fulgt et realistisk jobbintervju for åpen scene.

Om stillingen virkelig hadde vært utlyst nå, så kunne Siri vært en aktuell kandidat. Rekruttererne Sonja Poole og Finn Sværen har lang erfaring i å intervjue jobbsøkere og lar ikke mastergradsstudenten slippe lett. Hennes utdanningsvalg, ambisjoner og gode og dårlige sider belyses fra alle sider.

En møteplass

— Er du opptatt av strategi? spør Sværen.

— Ja, svarer kandidaten, akkurat som bedriftsrådgiveren venter.

— Da er det nærliggende å spørre hvilken strategi du har lagt opp for dette møtet?

Over 150 studenter ler, men Siri snakker om å være seg selv og å svare ærlig og kommer seg greit ut av knipen. Rekruttererne roser henne når intervjuet er ferdig. Og Siri er ganske fornøyd med sitt første store jobbintervju, selv om noe nok kunne vært bedre. - Det var spennende og litt hyggelig. Jeg har ikke tenkt på at de er så interessert i meg som person før, sier hun.

Studentene stilte i manntall på arrangementet, tydelig glad for litt hjelp på veien til en tilværelse uten støtte fra Statens lånekasse. Mesteparten av de 37 bedriftene med egne stands hadde et jevnt besøk av jobbsugne.

— Karrieredagen skal være en møteplass for studenter og arbeidslivet. Det er viktig at de får en sjanse til å snakke sammen, for mange studenter vet altfor lite om arbeidslivet og det å søke jobb, forklarer prosjektleder Gard Bang-Olsen fra Karrieresenteret.

Høye krav i stillingsannonsene

Eva Tone Breivik (23) og Kathrine Skoland (23) tar mastergrad i sosiologi, og har bare så vidt begynt å tenke på jobb. De leverer masteroppgaven først til neste høst, men tror det er lurt å sondere terrenget i god tid.

— Når vi nå skal velge oppgavetema, er det nok mange som tenker på hva arbeidsgivere er interessert i fremfor hva de selv liker, sier de to studentene.

For Johannes Hoff (25) er arbeidslivet litt nærmere. Han er ferdig med mastergraden i informatikk om tre måneder og har akkurat sendt fra seg sine første jobbsøknader.

— Jeg er litt nervøs, for i stillingsannonsene ser det noen ganger ut til at arbeidsgiverne stiller ekstremt høye krav. Men jeg får meg nok en jobb, jeg også, sier Johannes, som tror det kan lønne seg å spare litt av seg selv til intervjuet.