De to jobber fulltid som vikarer over hele sykehuset for kolleger som er syke. Premieringen for å skifte avdelinger, arbeidsmiljø og kolleger hele tiden er litt mer lønn.

— Men det viktigste for oss er å kunne jobbe intensivt i perioder for så å kunne la lange ferier, med de muligheter de gir for reising, sier Leivestad.

I vinter kom hun tilbake etter en tre måneders tur, jorden rundt.

— Slike muligheter til å styre når vi vil jobbe og når vi vil ha fri, vil vi ikke ha ute i avdelingene. I hvert fall ikke som vanlige sykepleiere, sier Hilde Eriksen.

Leder av Vikarsenteret, Synnøve Norstrand har 40 faste ansatte sykepleiere i tillegg til 11 på timebasis. I tillegg har hun 11 faste sekretærer og 15 på timebasis å sette inn ved sykdom.

Dette er ikke tilstrekkelig på det store sykehuset. - Vi bruker også vikarbyråer utenfor sykehuset, opplyser Norstrand.

For sykehusdirektør Anne Kverneland Bogsnes er det et mål stadig å redusere vikarbruken utenfra.

Dette ønsket er allerede blitt registrert av Adecco i Bergen. Leder av selskapet her vest, Reidun Brekke opplyser at de har merket en lavere etterspørsel fra Haukeland sykehus. - Det skyldes nok omorganisering og effektivisering ved sykehuset, sier Brekke.

Tor Høvik