Stillasmontøren (33) mener at han er et typisk eksempel på en som blir holdt inne av politiet så lenge som mulig.

Først ble han dømt til fem måneder for et tilfelle av simpelt tyveri. Nå når løslatelsen nærmer seg, har han fått vite at han skal opp til fengsling igjen — for et annet tilfelle den samme dagen.

Han tror straffen blir strengere siden den kommer i to dommer. Det skjer, sier stillasmontøren, samtidig som han prøver å komme seg ut av sirkelen med kriminalitet.

— Som gjenganger får du ikke en eneste sjanse. Vi kan omtrent gå på rød mann og bli fengslet, sier han.

Stillasmontøren har en fortid som heroinmisbruker. Han begynte med heroin i fengselet den andre gangen han var inne. Han har selv valgt å kutte ut. Først gikk han på Subutex. Så metadon. Nå ingenting.

Ni år har han tilbrakt i fengselsvesenet. Dommene er vanligvis på mellom fem og elleve måneder - stort sett for vinningskriminalitet.

For tiden skjer den eneste jobbingen i lysstøperiet på Bergen fengsel. Jobbtilbudet på Stord er der ikke lenger.

— Og nå er det nedgangstider i byggebransjen, sier stillasmontøren.

Ørjan Deisz