Kirkevergen valgte å gå av 15. desember i fjor. Bakgrunnen var at Wik over tre år hadde fått utbetalt nærmere 300.000 kroner for mye i overtid og diett. Det har han nå gått med på å betale tilbake gjennom månedlige beløp.

Men det viser seg at det ikke bare er lønnsutbetalingene de siste tre årene som har vært problematiske.

Høsten 2005 fikk Wik dekket utgifter til veiledning og coaching. Dette ble betalt av Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF). Ifølge bilaget fra Wik skal det ha vært etter avtale med daværende leder av fellesrådet. Bilaget viser at coachingen dreide seg om betaling av en personlig trener hos Sats, som kostet BKF 10.500 totalt.

Verken den konstituerte kirkevergen Ann Kristin Langeland eller økonomisjef Ole Christian Fredriksen kjenner til dette. De vet ikke om det har vært en avtale eller ikke.

To stereoanlegg

BT fikk i går tilgang til alle kredittkortbilag Gunnar Wik har levert til BKF i 2006, 2007 og 2008. Her er noe av det som kom frem under gjennomgangen:

n Stereoanlegg: I 2006 kjøpte kirkevergen et JVC stereoanlegg til 7000 kroner. Dette ble angivelig ødelagt under flytting i fjor. Da ble et nytt BOSE-anlegg kjøpt til over 8000 kroner. Det står på kirkevergens kontor.

– Etter vår mening har ikke BKF behov for et slikt anlegg her. Det ble stilt spørsmål ved innkjøpet, sier Fredriksen.

  • Bøker: Wik har regelmessig kjøpt et stort antall bøker, enten her i byen eller på reiser. En god del er ledelseslitteratur. Noen er ført som gaver, andre som tilskudd til det interne biblioteket. Totalt har han kjøpt bøker for godt over 20.000 kroner de siste tre årene.

– Det sto et stort antall bøker på hans kontor. Det ble tatt opp, men det er vanskelig å konfrontere sin egen sjef med slikt. Og vi har ikke kapasitet til å gå inn i alle slike innkjøp, sier Fredriksen.

  • Rekvisita: BKF har avtaler med faste firma gjennom Bergen kommune, som har sendt faktura. Likevel har kirkevergen brukt kredittkortet sitt til innkjøp av kontor— og datarekvisita. Blant annet er det en enkeltregning på 1735 kroner fra Binders, som BKF ikke hadde avtale med.

– Også dette er tatt opp med kirkevergen. Svaret er at han har hatt behov for det blant annet på hjemmekontor og reiser, sier han. Fredriksen karakteriserer praksisen som «altfor dårlig».

  • Udokumenterte bilag: En rekke bilag har ikke informasjon om hva som er kjøpt inn eller hva formålet er.

– Svært dårlig

– Vi er nøye på dette og har etterlyst skikkelig dokumentasjon, men har ikke alltid lykkes med å få det.

– Hva synes du som økonomisjef om kvaliteten på dokumentasjonen du fikk?

– Svært dårlig. Vi har prøvd å tvinge det inn i ordnede rutiner. Forbruket er gått litt ned. Men hele problemet er kredittkortbruken og at det er brukt på siden av våre vanlige innkjøpsrutiner og avtaler. Det er en ukultur.

– Hvordan har det vært å forholde seg til dette?

– Det har ikke vært lett for oss som har jobbet med økonomi, medgir han.

– Hva visste arbeidsgruppen som inngikk avtalen med Wik om disse kredittkortutgiftene?

– De kjenner til dette. De hadde full tilgang til alle disse tingene. Sammen med revisjonen snakket jeg med dem om bruken av kredittkortet, sier han.

Fungerende kirkeverge Ann Kristin Langeland bekrefter også de opplysningen som økonomisjefen har gitt til BT.

Skrev ikke reiseregninger

At det har vært problemer med kontrollen på kredittkortbruken, er også avdekket av kommunerevisjonene i Bergen. I et brev fra 2005 skriver kommunerevisjonen at de også tidligere har tatt opp mangelfulle rutiner rundt bruken av betalingskort fra Europay.

I brevet slår revisjonen fast at reiseregninger bare unntaksvis er brukt. Det går også tydelig frem av bilagene som BT har sett fra Gunnar Wik at det for en rekke reiser ikke er ført fullstendige reiseregninger. For enkelte av de trekkene som er gjort fra BKFs konto gjennom Wiks Eurocard, er det heller ikke levert bilag som kan dokumentere utgiftene.

Konklusjonen fra kommunerevisjonen var klar:

«Per i dag har vi eit inntrykk av at det er ei stor mengde bilag/kvitteringer som går igjennom systemet uten nødvendig kontroll», heter det i revisjonsbrevet fra Bergen kommunerevisjon i 2005.

KRITIKK INTERNT: Godt over 20.000 kroner på bøker, to stereoanlegg, uryddig dokumentasjon av innkjøp. Til tross for kritikk fra både kommunerevisjonen og økonomisjefen i BKF, fortsatte Gunnar Wik å bruke kredittkortet sitt i strid med Bergen kirkelige fellesråds retningslinjer. ARKIVFOTO: TOR HØVIK
Tor Høvik