Bak koret i Johanneskirken ligger lokalet som kan gi begrepet kirkekaffe nytt innhold. Et kapell med alterring, krusifiks, døpefont og sakral stemning. I 100 år har folk giftet seg, døpt barn og gått til gudstjeneste i kapellet. Nå kan kaffetørste studenter ta over.

Kapell latte

Dersom studentprest Morten Lystrup og organist Asbjørn Myksvoll får det som de vil, vil alterringen byttes ut med en serveringsdisk. I stedet for altervin skal det nemlig serveres espresso og cappuccino i kapellet. Noe litt mer næringsrikt å bite i enn nattverdsoblater, kan også presten love.

– Vi ønsker å starte en studentkafé der alle kan komme inn. Det er ikke meningen å konkurrere med Studentsamskipnadens kantiner, bare å skape et møtested i et flott lokale, sier Lystrup.

Kafeen vil ha begrenset åpningstid, avhengig av om man får folk til å stå for driften. Kommersiell kafédrift er uaktuelt, understreker studentpresten.

Menighetsrådet er positiv til kafeen. Asbjørn Myksvoll har arbeidet i Johanneskirken siden 1980. Han tror tilbudet vil bli populært.

– Om våren sitter studentene med kaffekoppene sine på trappen og alle avsatser utenfor. Kirken er blitt mer og mer knyttet til Universitetet, og nå kan vi åpne den mot Sydneshaugen, sier han.

Myksvoll håper også kafeen kan bidra til mer liv i kirken. På gudstjenestene er besøket nede i rundt 100, utenom studentmenigheten. Om sommeren kommer tusenvis av turister opp til kirken.

– Mange møter stengt dør, fordi vi ikke har råd til vakthold. Kanskje kombinasjonen med kafédrift kan gjøre det mulig å holde mer åpent, håper han.

Gruff fra byantikvar

Byantikvaren ber om at mest mulig av interiøret skal få bli i kapellet. «Vi vil fraråde at man fjerner viktige historiefortellende elementer som alterringen og altertavlen», skriver byantikvar Siri Myrvoll i sin uttalelse.

– Da blir noe av poenget vekke. Vi kan ikke ha alterring og samtidig drive kafé. Den vil stå i veien for serveringsdisken, sier Myksvoll.

Ledende sokneprest Gudmund Waaler i Bergen domkirke menighet hadde også håpet å kunne flytte alterringen.

– Den er løs, og må kunne mellomlagres på annet sted. Krusifikset som henger der, er heller ikke det opprinnelige. Det ble nemlig stjålet for en stund siden, sier Waaler.

Han ser for seg at lokalet kan brukes av menigheten i forbindelse med gudstjenester, konserter og møter. Nå blir det opp til Kirkevergen og biskopen å gi sin endelige godkjennelse til kapellkafeen.

Men en ting er sikkert: Å søke om skjenkebevilling er ikke aktuelt.

– Nei, vin serverer vi kun til nattverden etter gudstjenesten på søndagene. Folk får møte opp da, sier Myksvoll.

Odd mehus