Fungerende leder av artsavdelingen i Direktoratet for naturforvaltning, Erik Lund, bekrefter dette overfor Bergens Tidende.

Lund forteller at direktoratet inntil videre bare vil ha saken til observasjon. Det er ikke aktuelt å avlive jervetispen og ungene slik det skjedde i fjellet i Luster i fjor.

— Hvis noen søker om felling i dette fjellområdet, blir vi nødt til å ta stilling til søknaden. Men hva en slik vurdering vil konkludere med, er det selvsagt ikke mulig å mene noe om nå, sier Erik Lund.

Store tapstall

Fredet rovvilt gjør stor skade i saueflokkene i Norge. Av de 5471 kadavrene av sau som ble innrapportert i Sør-Norge til SNO i fjor, ble 2720 vurdert som dokumentert drept av fredet rovvilt - enten gaupe, jerv, ulv, kongeørn eller bjørn.

Sauebonde Lars Nesse på Steinklepp i Lærdal kommune har hatt store tap som følge av jerveangrep på saueflokkene sine på beite i Nordfjella. Han liker ikke at jervetispen har ynglet i Nordfjella.

Mistet halve saueflokken

— I fjor tok jerven 25 og året før 40 av sauene mine. Det var om lag halvparten av de sauene jeg slapp på beite i Nordfjella. Det er for mye. Da Direktoratet for naturforvaltning (DN) i fjor sendte ut en pressemelding i forbindelse med at kjerneområdet for jerv i Sør-Norge ble opphevet, opplyste direktoratet at det ikke er ønskelig at jerv yngler i sauetette områder på Vestlandet. Et naturlig krav er derfor at jervene som nå er påvist i Nordfjella blir avlivet, sier Nesse.

Vil søke om avliving

— Vil du søke DN om at jervene blir avlivet?

— Jeg har oppfattet det slik at DN på eget initiativ vil vurdere dette. Men jeg vil henvende meg til fylkesmannens miljøvernavdeling i Sogn og Fjordane for å høre om det er nødvendig at vi sender søknad om avliving av jervene. Hvis det er slik, kommer jeg til å sende en søknad, sier Nesse.

JERVEFANGST: Denne jerven, som Lars Nesse sitter med i fanget, ble skutt i Nordfjella for to år siden av Gunnar Dokk. <br/> ARKIVFOTO: JENS HAUGE