I øyeblikket er det ingen som har oversikt over hvor store innhogg jerv har gjort i saueflokkene i dette store og kuperte fjellområdet. Årsaken er at sankingen av sauer ikke er helt avsluttet ennå. Mange saueeiere må til fjells på ettersanking, etter hovedsanking forrige helg og ettersanking sist helg.

Men allerede nå kan vi slå fast at det har vært unormalt og store tap for sauebøndene som har hatt dyrene sine på beite på Vikafjellet og i Stølsheimen. Dette fjellområdet ligger i hovedsak i Sogn og Fjordane fylke. Mange sauebønder fra Høyanger, Gulen og Vik benytter disse beiteområdene. Også et stort antall sau fra Hordaland leier beiter der. Det gjelder saueeiere fra Nordhordland, Osterøy og Vossetraktene. Bare Vossestrand Beitelag har hatt 9000 sauer på beite i Vikafjellet denne sommeren.

Mer enn 100 lam

Tidligere i høst ble det gitt fellingsløyve på en jerv i Vikafjellet etter at Sverre Tveiten i Statens Naturoppsyn hadde slått fast at jerv hadde drept sau i området. Et 20-talls sauekadavre ble funnet ved Muravatnet. Da bøndene fra Nordhordland og Osterøy var i Stølsheimen på sanking forrige helg og ettersanking nå i helgen, fant de mange kadavre. Nøyaktig hvor mange sauer og lam som er drept i dette området, er uvisst. Men det kan være opp mot 100 lam.

Kåre Vik i Nordhordland Beitelag forteller til Bergens Tidende at han mangler 15 av de 60 lammene han slapp på beite.

— Uhyggelig

— Vi er 5 eiere i vårt lag som savner mer enn 60 lam, forteller han.

— Også mange andre saueeiere har mistet lam. Tapene er unormalt store. Vi har funnet mer enn 20 kadavre. Bare beingrindene lå igjen av lammene etter at rovvilt hadde forsynt seg. Jeg har hatt sau på beite i dette området i mange tiår. Men aldri har jeg opplevd noe lignende. Til stadighet så vi ørn, ravn og kråke. Det var rett og slett uhyggelig å sanke sau.

Sist helg var fjelloppsynsmann Magne Hallanger og viltforvalter Tore Løne sammen med oss for å se på skadene. Det ble fastslått at minst ett av sauekadavrene skyldes jerven. Kadaveret lå i vatn, og bar tydelige spor av å ha blitt avlivet av jerv.

— Det er slått fast at jerv har hatt seg en runde i fjellområdet Vikafjellet - Stølsheimen. Hvor stort omfang skadene på saueflokkene er, vil vi først få når eierne søker fylkesmannen om å få erstatning for rovdyrskadene på beitedyrene, sier Tveiten.