Torsdag morgen ble en jerv skutt i Luster kommune i Sogn.

— Den var en hann som ble skutt. Den var 13,5 kilo tung, og er trolig et ungt dyr, sier regionalt rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn, Rein-Arne Golt, til bt.no.

Bruker narkosepil

Jerven blir jaktet fra helikopter, og en er avhengig av gode sporingsforhold for å finne jerven. Det er krevende å treffe dyret med pilen.

— Vi skyter en pil i dyret fra helikopter. Pilen inneholder innsovningsmiddel. Dersom det er en tispe, prøver vi også å finne hiet og eventuelle valper, sier Rein-Arne Golt.

- Hva skjer når dere har funnet hiet?

— Det vurderer forvaltningsmyndighetene skjebnen til dyret og valpene i hver enkelt tilfelle.

- Hvorfor skyter dere jerven?

- Direktoratet for naturforvaltning ønsker å redusere jervebestanden for å hindre skader på beitedyr. Lisensjakten på jerv varer fra 10. september til 15. februar. Vi er nå inne i ynglingsperioden for jerv, og det kompliserer uttaket. Derfor bruker vi også bedøvelsepil, for å kunne sjekke kjønnet på dyret når det er bedøvet. Løyve er gitt av Direktoratet for naturforvaltning, sier Golt.

— Fine og kraftfulle dyr

Statens naturoppsyn ble varslet av folk i Luster om at jerv hadde krysset mellom Bresenteret og Fåberg i Jostedalen, før de sporet opp jerven og avlivet den. De var ute og lette etter jerv både tirsdag og torsdag. Jerven ble tatt ut i Rausdalen- Mørkridsdalen i Luster kommune, melder Sogn Avis.

— Vi har ikke registrert yngling av jerv i vårt distrikt hittil i år, men det er større jervaktivitet her i år enn i fjor.

På Vestlandet er det oftest observert jerv i Indre Sogn (Årdal, Lærdal, Luster og Leikanger) og i Stryn.

Statens naturoppsyn overvåker jerv i hele landet. De samler inn ekskrementprøver som DNA-analyseres for å registrere ulike individer, og de registrer aktive hi. Det registrert 23 jervehi til nå i Norge i år. Her kan du følge hiregistreringen.

— Jerv er veldig fine og kraftfulle dyr. De er veldig sky og går gjerne fem til seks mil på jakt etter mat i løpet av en natt, sier Golt.

Krevende flyging

- Er det vanskelig å treffe jerven med innsovningspilen?

— Det er veldig krevende flyging for helikopterpiloten å komme så nær dyret, og det krever et godt samarbeid mellom pilot og skytter. Stort sett går det greit. I Luster traff jeg med den første pila. Jervene sovner etter tre -fire minutter. Vanlig skuddavstand fra helikopteret er tre til til ti meter, sier Lars Gangås i Statens Naturforvaltning til bt.no.

- Det er sjelden en ser slike bilder?

– Ja, det er unike. Det er få som kommer så nær jerv og får mulighet til å fotografere dem fra helikopter over, sier Gangås.

Første lovlige på Vestlandet

Dette er den første jerven som er skutt lovlig på Vestlandet i år. En jerv skal være felt ulovlig nær Førde i vinter. Denne saken etterforskes av politiet.

- Kommer dere til å felle flere jerver på Vestlandet nå?

— Direktoratet ønsker vi skal ta ut en jerv i til i det samme området i vår, sier Golt.

Her kan du lese mer om overvåking av og om de ulike rovviltartene.

Mener du det er bra en feller jerven i Sogn?

AVLIVET: Alle jerver som blir tatt ut etter 15. februar blir skutt med en narkosepil slik at de sovner inn, før de blir avlivet. Denne jerven ble skutt i Luster torsdag.
SNO-Aurland, rovviltseksjonen
SJEKKER SOVENDE JERV: Om den sovende jerven viser seg å være en hannjerv eller ei tispe uten melk i pattene, blir de avlivet på stedet
SNO-Aurland, rovviltseksjonen
PIL I RYGGEN: Denne jerven som også fra helikopter, ble skutt i Karasjok,. Den har en rød narkosepil i ryggen.
Lars Gangås/Statens naturoppsyn