Inne i bygget, utenfor rettssal 1B, sto det tre til. Alle som skulle inn i salen, måtte gjennom en metalldetektor.

Håndjern og fotjern på

Politiet har lagt opp til et svært strengt sikkerhetsregime rundt rettssaken mot syv menn som står tiltalt for å ha innført amfetamin og hasj til Bergen, sommeren og høsten 2012.

Som BT skrev lørdag, vil saken bli den best bevoktede i Bergen noensinne, ifølge visepolitimester John Reidar Nilsen.

De syv mennene er tiltalt for grove narkotikaforbrytelser etter den såkalte proffparagrafen i straffeloven.

De må følge rettssaken iført håndjern og fotjern, noe en av forsvarerne umiddelbart protesterte på. Ifølge påtalemyndigheten tilhører de et svensk-albansk narkonettverk med tilknytning til Skåne.

MANNSTERK: 14-15 politimenn og arrestforvarere passer på de tiltalte.
CHRISTIAN NICOLAISEN

Dommeren sa nei

— Dette strider mot Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Å sitte med slike håndjern gjennom en lang rettssak gir et inntrykk av forhåndsdømming som er uheldig, sa Øystein Storrvik, som representerer en 31 år gammel svensk statsborger.

Tingrettsdommer Arne Fortun avviste forsvarerens begjæring om å fjerne lenkene. Saken pågår nå i rettsbygningen til Gulating lagmannsrett, men den føres for Bergen tingrett.

Minst fem bevæpnede polititjenestemenn fra Hordaland-politiets Utrykningsenhet (UEH) vokter rettsbygningen mandag morgen.

— Bevæpning kan være aktuelt når politiet mener det er fare for at utenforstående kan ta seg inn i rettssalen, og med det utgjøre en sikkerhetsrisiko for de tiltalte eller andre aktører, sa visepolitimester John Reidar Nilsen til BT lørdag.

Nekter skyld etter tiltale

Statsadvokaten mener de er en del av et svensk-albansk narkonettverk med tilknytning til Skåne, og som har handlet som en organisert, kriminell gruppe etter straffelovens paragraf 60a. Blir de dømt for det, gir det normalt strengere straff.

Samtlige tiltalte avviser dette. Tre av mennene har i avhør erkjent delvis straffskyld etter tiltalen. Én har tilstått, mens de tre siste nekter straffskyld.

Tatt i Arnanipatunnelen

Det var 31. oktober 2012 at bevæpnet politi fra beredskapstroppen stanset de tiltalte inne i Arnanipatunnelen på E16. De kom da fra Sverige i tre biler. I den ene bilen fant politiet stoffet.

SKJULT: Politiet fant 39.800 ulovlige Rivotril-tabletter gjemt i et reservedekk da de stanset en svenskregistrert Saab i Arnanipatunnelen høsten 2012.
CHRISTIAN NICOLAISEN/POLITIET

Tunnelen ble stengt to ganger i forbindelse med aksjonen, først klokken 23.16, deretter ved midnatt.

Rettssaken går for Bergen tingrett, men føres i lagmannsrettens nye bygg på grunn av det skjerpede sikkerhetsnivået.