Innsigelsen fra Jernbaneverket var behørig varslet. Nå er den her formelt og kommer fordi kommunedelplanen for Store Lungegårdsvann er ute på høring.

I kommunedelplanen ligger forslaget om å fjerne containerne og trailerne fra en av sentrums flotteste områder. Det er her ved vannets nordende, og ikke i sørenden, rundt Møllestranden, at striden om Store Lungegårdsvann vil stå.

Byrådet har sett konflikten komme og har allerede nedsatt en arbeidsgruppe. Den ledes av Høyres tidligere gruppeleder Martin Smith-Sivertsen. Hans jobb blir å lirke frem en løsning som Jernbaneverket kan se seg tjent med.

I begrunnelsen for innsigelsen påpeker regiondirektør Truls Erik Hegrenæs at Nygårdstangen så sent som i 1996 ble rustet opp for 55 millioner kroner. Investeringene den gang hadde et perspektiv på 25 år.

To år tidligere gjennomførte Jernbaneverket en studie av alternative plasseringer. Den konkluderte med at Nygårdstangen er best egnet for en godsterminal, med god tilknytning til veier og havnen.

En formell innsigelse betyr at kommunen i første omgang må forhandle med Jernbaneverket. Uten forhandlingsløsning havner striden i departementet.