I et brev til plan— og miljøetaten skriver regiondirektør Truls Erik Hegrenæs at Jernbaneverket vurderer å bruke innsigelsesretten, dersom den nye kommunedelplanen for Store Lungegårdsvann inneholder forslag om å omregulere den eksisterende godsterminalen til byutvikling.

Hvis Jernbaneverket gjør alvor av trusselen om innsigelse, kan spørsmålet om fremtidig bruk av Nygårdstangen gå helt til Miljøverndepartementet.

Godsterminalen på Nygårdstangen ble for mindre enn 10 år siden rustet opp for 55 millioner kroner. Målet var da å få en terminal for de neste 25 år.

Før den store opprustningen gjorde Jernbaneverket en studie med tanke på å finne alternative plasseringer av en godsterminal. Svaret den gang ble at Nygårdstangen var best egnet.

I Arnadalen er det avsatt svære områder til en godsterminal, men Jernbaneverket har økende skepsis til Arna-alternativet, skriver regiondirektør Hegrenæs til planavdelingen.

— Det blir i hvert fall forferdelig vanskelig å flytte til Arna uten en biltunnel gjennom Ulriken, sier Hegrenæs til Bergens Tidende.

— Hva med Dokken?

— Vi kan være interessert i å flytte til Dokken, men da må i så fall Bergen kommune ta kostnaden ved en skikkelig jernbaneforbindelse ut dit. Da holder det ikke med en bane som krysser riksveien, traseen må gå under jorden. I så fall blir det en jernbanetunnel under havnivå. Teknisk er ikke det enkelt å få til, sier Hegrenæs.

Den nye kommunedelplanen skal om kort tid ut på høring. Lisbeth Iversen, byråd for miljø- og byutvikling, bekrefter at byrådets visjon om en bydel ved sørenden av Store Lungegårdsvann står ved lag.

— Vi får ta med oss innspillet fra Jernbaneverket i det videre arbeidet med planen, sier Iversen.