Her på nedre Nattland, i ly av solveggen rett bak Lerkerinden og med god utsikt over hele det omkringliggende området, bodde det jernaldermennesker.

Det er i alle fall funnet rester etter dem, og arkeolog Jostein Aksdal fra fylkeskommunen er på stedet for å vise frem funnene som har dukket opp i løpet av de tre dagene siden arbeidet startet.

— Vi antar at dette er en del av en jernalderbosetning. Dette er i alle fall en type keramikk som var i bruk på 600-tallet etter Kristus, sier han mens han viser frem et par potteskår med tydelig mønster.

Ett av flere funn

Det er tidligere gjort lignende funn som viser at det har vært et yrende jernaldersamfunn i Bergen, med gårdsbesetninger i hele det som den gangen utgjorde Bergensbygden.

Aksdal mener det er interessant at man gjør jernalderfunn også i nærområdet til Bergen.

— Dette er et tillegg til den kunnskapen vi etterhvert har fått, og som kan hjelpe oss å se for oss datidens bruk av området, sier han.

14 groper

På stedet har en gravemaskin gravd opp 14 groper som måler et par meter i bredden, rundt ti meter i lengden, og på det dypeste rundt en halv meter.

Utgravingen ble gjort som del av et rutinearbeid, siden området er regulert til å bli utbygd.

— Dette er en lett skråning, av den typen som kan være populære bosetningsområder, og som dermed er interessante for oss, sier Aksdal.

Han viser hvordan de forskjellige jordlagene betegner ulike tidsperioder, og peker på hvor steinkull har farget jorden svart. I vikingtiden var det nemlig vanlig å tømme ildstedet i åkeren.

Uklart med utbygging

Funnet vil sette en midlertidig stopper for utbygningsplanene på stedet, men ingenting er avklart ennå. Ifølge Aksdal er det ikke sikkert funnet er så stort at arbeidet vil bli stoppet.

Siv Stavseng er prosjektsjef for JM Byggholt, som bygger ut området. Hun forteller at en reguleringsplan er inne til behandling hos kommunen.

— Vi håper selvfølgelig at dette funnet ikke vil forsinke planene våre, sier hun.

SKJØRT FUNN: To av potteskårene som har blitt funnet etter at gravingen startet for tre dager siden. FOTO: RUNE BERENTSEN
GRAVER: Arkeolog Jostein Aksdal viser frem en del av funnene som gjort på stedet. FOTO: RUNE BERENTSEN