Amanuensis Arild Marøy Hansen ved Bergens Sjøfartsmuseum bekrefter overfor bt.no at det er registrert en rekke fredede lokaliteter langs Sælenvatnet i Bergen.

På grunn av det gjør Sjøfartsmuseet krav på en kulturminneundersøkelse i vannet, før veivesenet eventuelt får lov til å dumpe 1,2 millioner kubikk stein i Sælenvatnet.

Onsdag skrev BT at Statens vegvesen ønsker å bli kvitt mye av den kommende overskuddssteinen fra veiprosjekter i Bergen, ved å fylle ut deler av Sælenvatnet. Det har skjedd etter initiativ fra Bergen kommune.

Følger kulturminneloven

Kommunen mener det er grunn til å tro at giftproblemene og svovellukten i vannet kan reduseres betydelig ved at vannet blir grunnere.

— Statens vegvesen har etter regelverket kontaktet oss for å få avklart om Sælenvatnet må undersøkes før eventuell utfylling. Vårt svar er at det ikke er tvil om at så må skje, sier Arild Marøy Hansen.

I Riksantikvarens database, Askeladden, er det registrert flere kulturminner fra både jern- og bronsealderen langs Sælenvatnet.

— Mye ble registrert av Per Fett i 1950-, 60- og 70-årene. Det dreier seg om bosettingsområder, og det er da riktig å undersøke hele vannet nærmere, med hjemmel i kulturminneloven, sier Arild Marøy Hansen.

Han forteller at undersøkelsen tenkes utført med sidesøkende sonar, dernest med dykkende arkeolog på eventuelle funn. Sjøfartsmuseet utarbeider nå et kostnadsoverslag. En undersøkelse må veivesenet betale hvis de vil gjennomføre en eventuell utfylling.

- Kan dette føre til at antikvariske myndigheter sier nei til utfylling?

— Det avhenger av hva vi eventuelt finner. Hvis det for eksempel ligger et båtvrak fra eldre tid i vannet, av en båttype vi ikke vet noe om, kan det bli nei til utfylling. Eller begrensninger, sier Marøy Hansen.

Mindre ting går tapt

Han legger til at det er mulig å søke dispensasjon hos Riksantikvaren.

— Alt avhenger av hva som finnes i vannet. Uansett må det kartlegges før vi godtar at det tømmes så mye stein i Sælenvatnet, sier Marøy Hansen.

Han sier at undersøkelsene ikke behøver å ta mer enn en ukes tid, og at de kan skje allerede i høst.

Undersøkelsene vil bare avdekke større ting. Mindre gjenstander vil gå tapt hvis veivesenet får ja.

Statens vegvesen skal nå ta stilling til en eventuell regning fra Bergens Sjøfartsmuseum før man bestemmer seg for å gjennomføre prosjektet. Sælenvatnet er ett av flere alternativer som vurderes for overskuddsstein fra E39 Os-Bergen-vei prosjektet.

KULTURMINNER: Dette er Riksantikvarens kart over kulturminner i bergensområdet.
FAKSIMILE
grafikk-ny.jpg